– Gjør det vi kan

– Vi strekker oss langt for å oppfylle førstevalgene, sier kvalitetssjefen i Sykehjemsetaten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.04.2008 kl 08:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Sykehjemsetaten har ingen statistikk som viser hvor mange som får oppfylt førstevalget sitt når de søker sykehjemsplass.

Noen mer populære

– Det varierer fra sykehjem til sykehjem. Noen sykehjem har ikke ventelister, eller «ønskelister», i det hele tatt. Og noen sykehjem, slik som Grefsenhjemmet, er mer populære enn andre, opplyser Heidi Engelund, kvalitetssjef i Sykehjemsetaten.

Hun forteller at det ikke skal gå mer enn fire uker fra søker har fått et vedtak, til det skal komme et tilbud om plass fra etaten. Hvis ikke førstevalget kan innfris, vil det bli gitt tilbud om plass et annet sted. Alle søkere vil, ifølge Sykehjemsetaten, bli tilbudt plass på førstevalget sitt før eller senere. Søkerens plass på ønskelisten avhenger av når det ble gjort vedtak i saken. Det er bydelene som behandler søknader om sykehjemsplass og som fatter vedtakene.

– Sykehjemsetaten har 4500 langtidsplasser i sin portefølje. Til enhver tid er det om lag 300 mennesker som står registrert på ønskeliste til sitt førstevalg. Det antallet har vært stabilt i den perioden Sykehjemsetaten har eksistert, i ett år og tre måneder, forteller Engelund.

– Vi har fritt sykehjemsvalg, og brukernes valg er avgjørende for oss. Dersom vi ikke kan oppfylle førstevalget med det samme, går vi i dialog med de pårørende for å finne en best mulig løsning, sier hun.

Trist

Hun synes det er trist at noen føler seg overkjørt i tildelingsprosessen.

– Det er selvsagt beklagelig at det kan oppstå slike situasjoner som det her blir fortalt om. Vi prøver å tilby sykehjemsplasser i nærheten av der pasienten bor, sier Engelund, og understreker at ingen blir plassert på hjem mot egen eller pårørendes vilje.

– Vi får 50 ledige plasser i uken, slik at vi er fleksible i de situasjonene hvor det haster, og vi får kontinuerlig tilbudt ny plass til de som står på ønskeliste.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse