– Gjør noe med Tåsenhjemmet!

– På tide at sykehjemsetaten tar tak i Tåsenhjemmet, sa Ivar Christiansen (Ap) i forrige BU-møte.

Flere ganger har bydelens tilsynsutvalg påpekt feil og mangler ved Tåsenhjemmet. Nå krever bydelen at Sykehjemsetaten gjør noe med problemene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.10.2008 kl 10:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bydelsutvalget krever at det settes av nødvendige midler til oppgradering av Tåsenhjemmet. Arkivfoto

TÅSEN: – Fra de forskjellige tilsynsutvalgene, gjennom flere år, for Tåsenhjemmet, er det påpekt flere svakheter når det gjelder både bemanning og vedlikehold. Nå må sykehjemsetaten gjøre noe med forholdene ved Tåsenhjemmet, sa Ivar Christiansen (Ap) i bydelsutvalgsmøtet torsdag kveld (9.10.).

Ap foreslo å sende følgende forslag til sykehjemsetaten; bemanningen må økes, planer må utarbeides og det må settes av nødvendige midler til oppgradering av de deler av lokalene som ikke tilfredsstiller forholdene på et sykehjem. Det må settes tidsfrist for når oppussingen vil finne sted. I tillegg til at det på kortids-/rehabiliteringsavdelingen må legges større vekt på pleie- og kvalitetsplaner, samt oppfølging av avvik fra disse.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget ble også enige om at "tilsynsvedtak" gjort i forbindelse med sykehjem, skal oversendes sykehjemsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse