Glade for støtte

Familien Tunsjø/Berger – fra høyre; far Bjørn Berger, mor Aud Iren Tunsjø og sønnen Lasse Tunsjø Berger – setter stor pris på lokalpolitikernes støtte i byggesaken, i bakgrunnen huset som ønskes revet og erstattes med nytt.

Miljø-, plan- og samferdselskomiteen sier ja til dispensasjonssøknaden i utbyggingssaken i Gamle Maridalsvei 79.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.01.2009 kl 12:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARIDALEN: Uavhengig av at familien Tunsjø/Bergers byggesak er anket inn for Miljøverndepartementet, har nå bydelens miljø, plan- og samferdselskomité behandlet saken.

Og komiteen – unntatt SV – sier ja til riving og nybyggplanene til familien, og anbefaler bydelsutvalget å gjøre det samme.

LES OGSÅ: Maridalen-lobby på Løvebakken

– Vedtaket kan bli viktig

Og bydelens vedtak i saken kan bli viktig for Tunsjø/Berger – hvis Miljøverndepartementet tar anken til følge.

– Parallelt med behandling i bydelen er jo saken anket til Miljøverndepartementet (MD). Dersom MD tar anken til følge, vil bydelens bifall etter vår mening ha stor betydning i forhold til Plan- og bygningsetaten, som i utgangspunktet var negative til hele saken.

– Så vi er jo meget godt fornøyd med at bydelens lokalpolitikere anbefaler byggesaken. Vi har slitt mye, og sliter fremdeles med å få gehør for oppgradering av denne boligen. Da er det godt å få støtte fra lokalpolitikere som er opptatt av at også vi som er fastboende i Maridalen må ha mulighet til å oppgradere våre hus, sier familien Tunsjø/Berger.

Vil møte statssekretæren

– Utfallet av ankebehandlingen i MD er imidlertid høyst usikkert. Vi hadde inntil nylig fått tilsagn om møte med både saksbehandler og statssekretær (Heidi Sørensen SV) i MD. Telefonsamtaler tyder imidlertid på at dette ikke er så lett, sier familien fra Gamle Maridalsvei 79, som likevel ennå ikke har gitt opp å få til møte med statssekretær og saksbehandler.

LES OGSÅ: Maridalen-beboere kjemper for bostandarden

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse