Gled dere medisinstudenter!

Prosjektleder Ellen Flo ved UiO gleder seg sammen med studentene til "nye" Domus Medica står klart - i 2009.

I 2009 skal nytt tilbygg til Domus Medica stå ferdig. Blant annet med lokaler til ny forskerlinje og med nye laboratorier av høy, teknisk standard.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Slik skal Det medisinske fakultet se ut når tilbygget er ferdig.

Blindern: Det medisinske fakultet som er en del av Universitetet i Oslo (UiO), holder til i dagens Domus Medica på -nedsiden av Rikshospitalet i Sognsvannsveien. Her utdannes det legestudenter. I tråd med Stortingets krav om økt studentopptak innen medisin, er det behov for mer areal og om kort tid starter byggearbeidene for et tilbygg på Domus Medica. Nybygget er på nærmere 11.000 kvadratmeter inklusiv en parkeringsetasje. Tannlegestudentene skal også disponere noe av tilbygget, blant annet en stor kurssal. Det er Statsbygg som står for utbyggingen og universitetet skal leie lokaler i bygget.

– Det betyr fremtidige laboratorier av høy, teknisk standard. I tillegg vil nybygget inneholde en "rotunde" med undervisningsrom og auditorium med plass til 200 studenter, sier prosjektleder ved UiO, sivilarkitekt Ellen Flo.

Det er fortsatt en stund igjen til tilbygget til Domus Medica kan ta imot de første studentene. Men planene er godt i gang, og forprosjektet er nå ute på høring.

– Klart vi gleder oss til bygget er ferdig. Tilbygget vil bli en lys og trivelig samlingsplass. Plassproblemene blir løst, og undervisningstilbudet blir bedre. Det vil samtidig bli en arena for forskning på et høyt faglig nivå, sier Flo.

Tilbygget skal settes opp der det i dag er en midlertidig P-plass.

– Som erstatning for dagens P-plasser, vil det bli bygget et underjordisk parkeringsanlegg, sier Flo.

Påbygget er foreløpig kostnadsberegnet til 360 mill kroner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse