Glemte å spørre sameiet

Styreleder i Kringsjåbygg Sameie, Jan Vincens Steen, er fornøyd med byrådsavdelingens svar til Sivilombudsmannen, og satser på at kommunens avtale om veisalg blir opphevet. Til venstre sameiet i nr. 15, på høyre side, veikjøper Langmyra Borettslag. Foto: Kristin Tufte Haga

Kommunen solgte Minister Ditleffs vei til Langmyra Borettslag, men "glemte" å spørre sameiet på andre siden av veien om salget var greit.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2008 kl 18:51

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Kringsjå: Kommunen – ved Etat for eiendom og byutvikling (EBY) – har inngått avtale om salg av del av Minister Ditleffs vei til Langmyra Borettslag (nr. 3, 5, 7 og 11.) Borettslaget ønsker blant annet å omgjøre deler av veien til sine private parkeringsplasser.

Glemte naboen

Men kommunen "glemte" å spørre Kringsjåbygg Sameie i nr. 15 – på andre siden av Minister Ditleffs vei – om de hadde noen innvendinger mot at veien ble omgjort fra offentlig til borettslagets private avkjørsel. For å selge kommunal eiendom etter forenklet saksbehandling, uten offentlig kunngjøring, er regelen at salget ikke berører andre parter.

- Vi mister muligheten til å parkere utenfor boligene våre, så det er vel ingen tvil om at sameiet i høyeste grad er en berørt part ved veisalget, uttalte styreleder i sameiet, Jan Vincens Steen, til Nordre Aker Budstikke tidligere i år.

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen engasjerte seg i kommunens saksbehandling av veisalget, og byrådsavdeling for byutvikling erkjenner nå overfor omudsmannen at kommunen/EBY har gått utover sine fullmakter.

I svarbrevet til Sivilombudsmannen skriver blant annet byrådsavdelingen at det erkjennes at Kringsjåbygg Sameie burde vært forespurt i forbindelse med salget, samt at adkomstforhold og parkeringsforhold burde vært nærmere undersøkt. Videre vises det til at det burde vært innhentet en uttalelse fra Kringsjåbygg Sameie, som også benytter den aktuelle veien.

Vil heve

– Vi vil imidlertid gjennomgå kontrakten, og på bakgrunn av alminnelig kontraktsrett vurdere om det er mulig å heve kontrakten, skriver byrådsavdelingen videre.

Byrådsavdelingen vil også se nærmere på det faktum at EBY har "gått utover sin kompetanse" i forhold til direktesalget av veien til borettslaget.

Fornøyd

Kringsjåbygg Sameie er fornøyd med byrådsavdelingens svar til Sivilombudsmannen.

– Sameiet regner nå med at kommunen opphever salgsavtalen med borettslaget. Så håper vi på at kommunen i etterkant kan ta initiativ til et samarbeid med både sameie, borettslag og kommune, slik at vi kan finne de beste fremtidige løsninger for veien og rundkjøringen, for både store og små beboere, sier styreleder i Kringsjåbygg Sameie, Jan Vincens Steen.

Nordre Aker Budstikke har foreløpig ikke lykkes å få kontakt med Langmyra Borettslag for en kommentar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse