Glemte støymålingen

Rett bak tuja-hekken til Sameiet Vestgrensa 27 går banen. – T-banen støyer – godt at Helse- og velferdsetaten nå i hvert fall behandler saken, sier styreleder i sameiet, Beate Nirmaier.

Helse- og velferdsetaten har forlagt støymåling-bestillingen for Vestgrensa 27. – Vi beklager – men følger nå opp saken, sier fagansvarlig Ole Anton Engen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: I august i fjor bekreftet bydelen at den ville rekvirere støymåling fra T-banen for sameiet i Vestgrensa 27. Men det varte og rakk, og styrer i sameiet, Beate Nirmaier, hørte ikke noe mer fra «støymyndighetene».

Beklager

– Vi beklager å ha forlagt rekvisisjonen fra Bydel Nordre Aker. Men nå tar vi tak i saken, sier fagansvarlig for støy, i Helse- og velferdsetaten, Ole Anton Engen.

– Likevel, i henhold til gjeldende praksis skal en eventuell støymåling foretas når telen i bakken er tint. Så muligens ved påsketider kan det bli gode nok forhold for en reell støymåling. Og den vil eventuelt bli foretatt innendørs – med lukkede vinduer, slik forskrift for støy gir retningslinjer om, sier Engen.

«Eventuelt»

Men ennå er støymålingen kun «eventuelt», fordi Helse- og velferdsetaten først vil undersøke de eksisterende støyberegningene for området.

– Ut fra beregningene vil vi konkludere med om det er grunnlag for en måling eller ikke. Det gjør vi alltid i slike tilfeller, sier Engen videre.

– Og en eventuell måling vil nok bli utført av etatens egne folk. Og så blir det deretter bydelen som må orientere beboerne om videre utvikling i saken, sier Engen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse