Gode resultater

Nordre Aker: TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse blant mottakere av hjemmesykepleie og hjemmehjelp i alle bydeler i Oslo kommune. Bydel N...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse blant mottakere av hjemmesykepleie og hjemmehjelp i alle bydeler i Oslo kommune. Bydel Nordre Aker kommer svært godt ut når det gjelder brukernes tilfredshet med hjemmetjenesten.

Bydelen utmerker seg positivt i undersøkelsen når det gjelder brukernes møte med personalet. Brukerne har vurdert personalets omsorg, personalets evne til å lytte, å holde hva man lover, utføringen av arbeidsoppgavene og tydelig tale. Her scorer bydelen betydelig over gjennomsnittet for Oslo.

Oslo kommune hadde 16 625 brukere av hjemmetjenester pr. 31.12.2006. I alt 4754 brukere returnerte utfylt spørreskjema. Dette utgjør en samlet svarprosent på 29%. I Bydel Nordre Aker svarte 25% av brukerne.

Bydelen kommer gunstig ut i undersøkelsen med score over gjennomsnittet i Oslo på samtlige områder. Når det gjelder brukernes helhetlige tilfredshet med hjemmetjenesten, deler Nordre Aker en 2. plass sammen med Østensjø og St Hanshaugen..

- Det er spesielt gledelig at våre brukere opplever møtet med personalet som godt, sier leder for hjemmetjenesten i bydelen, Sigrun Skåland Brun

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse