Grefsen skole driver uten godkjenning

Inneklimaet på Grefsen Skole er så dårlig at skolen i dag er uten godkjenning i henhold til miljørettet helsevern-forskriftene. Her en av de eldste bygningene. foto: Kristin Tufte Haga

Grefsen skoles inne- klima er for dårlig i henhold til forskrifter om miljørettet helsevern, og midlertidig godkjenning for videre drift av skolen gikk ut i allerede i 2004.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Ass. direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen, mener det skyldes en "glipp" at Grefsen skole drives uten godkjenning. foto: Utlån

Grefsen:Inneklimaet og ventilasjonsanlegget på Grefsen skole er ikke godt nok i henhold til forskrifter om miljørettet helsevern. I 2002 ga daværende Nordre Akers bydelsoverlege midlertidig godkjenning til å drive skolen videre, men den godkjenningen gikk ut allerede i 2004. Det vil si at Grefsen skole har drevet uten godkjenning i rundt tre år. Og ventilasjonsanlegget og inneklimaet er fortsatt like dårlig.

- En glipp.

Assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen, mener det er en glipp at den midlertidige godkjenningen som nå har gått ut, ikke har blitt fulgt opp av etaten.

- Skolen er den som formelt søker om midlertidig godkjenning, men det er Utdanningsetatens ansvar å følge opp slike godkjenninger. Når det gjelder Grefsen skole kommer vi uansett til å søke om en videre midlertidig godkjenning, og ta stilling til hva vi kan gjøre for å utbedre situasjonen, slik at elevene får et tilfredsstillende inneklima etter forskriftene, sier Andersen.

Ikke uvanlig

Ifølge Andersen skjer det en gang iblant at skolene driver uten godkjenning.

- Grunnet de ressursene vi har til disposisjon, så er det dessverre et etterslep når det gjelder rehabilitering på enkelte skoler. Og derfor kan det skje at fristene på midlertidig godkjennelser går ut, uten at de forskjellige utbedringene har blitt gjort, sier Andersen.

En utbygging av Grefsen skole ligger inne i årets budsjettforslag, men foreløpig ingen totalrehabilitering av skolen. Oslo bystyre skal behandle årets budsjettforslag i desember.

- Noe må gjøres

Og noen stenging av Grefsen skole, fordi den driver uten godkjenning, det skjer ikke. Utdanningsetaten vil heller ikke bli ilagt dagbøter av bydelsoverlegen, i følge avdeling for miljørettet helsevern, ved konsulent Marit Mykland.

- Uansett må noe gjøres med inneklimaet på Grefsen skole. Ny midlertidig godkjenning uten at tiltak iverksettes, vil ikke bli gitt av bydelen. Helse- og velferdsetaten vil nå bli kontaktet for ny utredning av inneklimasituasjonen, sier Mykland.

Ventilasjonsanlegg?

Og det blir ikke nødvendigvis noe nytt ventilasjonsanlegg på Grefsen skole med det første.

- I byrådsvedtak fra 2004 er det bestemt at store, dyre ventilasjonsanlegg skal nedprioriteres fram til 2009. Og i følge Mykland har inneklimaet på Grefsen skole nå høy prioritet hos bydelen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse