– Grefsen utredes i september

Kanskje blir Grefsen vgs. ny ungdomsskole i bydelen – men fortsatt venter bystyrepolitikerne på utredningen. Her leder av kultur- og utdanningskomiteen, Knut Even Lindsjørn (SV), på besøk på vgs-skolen i våres. Foto: Kristin Tufte Haga

I våres vedtok bystyret å ungdomsskole-utrede Grefsen videregående. – Utredningen skal være klar i september, sier leder av Kultur- og utdanningskomiteen, Knut Even Lindsjørn (SV).

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: I våres skrev Nordre Aker Budstikke om Engebråten ungdomsskole, som ikke fikk plass til alle høstens elever. I den anledning ble det bestemt av utdanningsetaten at Engebråten skal disponere klasserom for ungdomsskoleelever på Grefsen videregående (vgs.). Grefsen vgs skal etter hvert erstattes av nye Nydalen vgs.

I september – Utdanningsetaten har varslet at det skal være en mulighetsstudie klar for Grefsen vgs. i løpet av september. Den vil vi også ha til behandling i kultur- og utdanningskomiteen – utredningen er jo også begrunnet i et bystyrevedtak. Skolesituasjonen i Nordre Aker er presserende – dette haster. Jeg har stort håp om at Grefsen vgs. kan bli en ny ungdomsskole i bydelen – jeg tror ikke kommunen kan vente på at det skal dukke opp en bedre anledning enn denne, sier Lindsjørn, og legger til at komiteen på mandag hadde besøk av fellesaksjonen for FAU-ene i Nordre Aker i anledning skolesituasjonen i bydelen.

Prognoser#– Foreldreaksjonen er blant annet klare på at kommunens prognoser for befolkningstall ikke stemmer med realiteten. Komiteen vil nå be byrådet redegjøre for hva som ligger til grunn for kommunens prognoser, sier Lindsjørn.

– Fungerer greit

Per i dag får fire forskjellige ungdomsskoleklasser (10. trinn) fra Engebråten undervisning på Grefsen vgs. mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Rektor ved Engebråten ungdomsskole, Merethe Holmen, kan fortelle at den spesielle skolesituasjonen, etter de første av høstsemesterets skoledager, fungerer greit, men at det er litt tidlig å si noe om hvordan løsningen vil virke på sikt.

– Elevene har blitt tatt godt imot på Grefsen vgs., blant annet med tilgang til datarom, spesialrom, kantine og eget uterom. Engebråten-elevene har også pauser utenom vgs-elevenes utetid, forteller rektoren.

– Vi har forsøkt å tilrettelegge så godt vi kan – både for elever og lærere, men det krever nøye planlegging. Eksempelvis har en lærer undervisning første halvdel av dagen frem til midttimen. Så avløser annen lærer og tar neste halvdel. Noe tid går selvsagt med til forflytting frem og tilbake mellom skolene – særlig for læreren. Men en av dagene starter den ene klassen sin undervisning på Engebråten, og må forflytte seg til Grefsen etter første økt, forteller Holmen videre.

Følger med situasjonen– Vi får ta tiden til hjelp og vurdere situasjonen utover semesteret, sier rektoren, og legger til at også driftsstyret følger nøye med på den spesielle skoleløsningen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse