Greit med mange blokker i marka?

- Provoserende å se fremtidsscenariet om blokker fra Brekke, langs Akerselva og i Marka

engasjement: Cato Hjelm og Leif Alm-Paulsen fra Kjelsås Vel-styre ønsker at Kjelsåsbefolkningen engasjerer seg for nærmiljøet. FOTO: FOTO: Kristin Tufte Haga

- Ganske så provoserende å se fremtidsscenariet om blokker fra Brekke - langs Akerselva og over i marka, mener Kjelsås Vels Cato Hjelm og Leif Alm-Paulsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.09.2012 kl 19:23

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

KJELSÅS VEL: Cato Hjelm (til venstre) og Leif Alm-Paulsen i Kjelsås vel ber Kjelsåsfolket engasjere seg i store og små saker som har betydning for nærområdet - her ved Grønvold - nesten øverst i Akerselva. FOTO: Kristin Tufte Haga

Se bildet større

blokker: Et av innspillene til kommuneplanen 2013 er eventuell blokkbygging fra Brekke innom Akerselva, og over i Marka fra Oset på Kjelsås. FOTO: FOTO: MVRDV, A-lab Cowi

KJELSÅS: Kjelsås Vel mener det er nok av saker å ta tak i, men da må Kjelsåsfolket engasjere seg.

- Vi er nok litt skuffet over responsen på vår nylige "vervekampanje", men kanskje var ikke formen på den god nok. Men vi gir ikke opp med å forsøke å engasjere lokalbefolkningen, forteller Cato Hjelm og Leif Alm-Paulsen i Vellet.

I sommer sendte nemlig Kjelsås Vel ut flyers til rundt 2.000 hustander som sogner til Kjelsås vel, men responsen var ifølge vellet heller dårlig.

- Men det er jo nok å engasjere seg i. Ikke minst er det ganske så provoserende å se fremtidsscenariet i forslag til kommuneplan 2013, om blokker fra Brekke - via og langs Akerselva og Maridalsvannet - og over i marka fra Oset, mener Alm-Paulsen og Hjelm i vellets ledelse.

Kommuneplanen 2013, blant annet med nevnte blokkbygging-innspill, skal etterhvert også til politisk behandling på Rådhuset.

- Ta ansvar

- Å være i et vel handler om å ta ansvar for lokalbefolkningens ve og vel. Som konkret eksempel vil det som nevnt være engasjement i forhold til kommuneplanen 2013, sier Alm-Paulsen og Hjelm.

Duoen legger til at det også er andre små og store saker som nærområdet kan engasjere seg i, som en mulig utbygging av Rønningen folkehøyskole-området.

- Som vel har vi muligheten til å samle oss, fremme beboernes interesser, og således forsøke å påvirke og få gehør blant styrende politikere og myndigheter for saker som Kjelsåsfolket brenner for. Markagrensen er jo et aktuelt diskusjonstema, og med saker som lett vil få konsekvenser for oss på Kjelsås. Allerede arbeider vi også blant annet med sosiale tiltak og bidrar til positive rammevilkår for ideelle organisasjoner med for eksempel  økonomiske midler, deltagelse på Kjelsåsdagene, bedringsprosesser av velveier, turveier og trafikkregulering, kabelnett, utvikling av Myrerjordet, etablering av natursti ved Langsettløkka, ifølge Alm-Paulsen og Hjelm, og som legger til at vellet er partipolitisk helt uavhengig,.

Trenger folk til styret

- Og vi har også et spesielt stort behov for styremedlemmer. For å kunne opprettholde vellets tidligere aktivitetsnivå må det på plass minst fire nye styremedlemmer, nå er vi altså kun to, en leder og en kasserer. Å være styremedlem er en fin måte å bli kjent med nærmiljø og folk ellers, kanskje særlig for folk som nylig har flyttet hit, oppfordrer Alm-Paulsen og Hjelm.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse