– Grønt i riktig retning

– Grønt i riktig retning

Sikre grønt: Leder av Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Gjermund Andersen, håper på sikring av flere grøntområder. Her foran Avantor AS' utbyggingstomt i Sandakerveien 113 - 119, som Nordre Akers til planinitiativet har bedt om at også blir prioritert til grøntarealer - og ikke bare utbygging.

Byrådet vil ha plan for bevaring og videreutvikling av byens grønnstruktur. – En mulighet til ihvertfall å sikre det som er, mener Naturvernforbundet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.01.2008 kl 13:54

Nydalen: Byrådet har gitt plan- og bygningsetaten i oppdrag å lage en oppdatert plan for å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur – en revisjon av Grøntplan for Oslo av 1993.

Grønt skritt fremover

Naturvernforbundet, som også er medlem av Oslo-organisasjonen "Nettverk for grønne lunger", tror revideringen og registreringen er et grønt skritt i riktig retning.

– Det er fortsatt flere uregistrerte grønne områder i byen som trenger en bystyreregulering for å være sikret vern for utbygging – både biologiske områder og friluftsområder for allmenheten. Grønne områder rundt omkring i byen som kommunen i dag selv ikke eier, bør den vurdere å kjøpe opp og også sikre grøntregulering, mener leder av Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA), Gjermund Andersen.

Bevare og gjenvinne– Går vi tilbake til 1950, 60, og 70-årene kunne man oppleve grønne "korridorer" – sammenhengende traseer av grønt. Nå er de fleste borte, og vi må ta vare på det som er igjen. Men det gjelder også å være på offensiven og tenke på hvordan vi med langsiktig planlegging også kan gjenvinne terreng, sier Andersen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!