– Grønt i riktig retning

Sikre grønt: Leder av Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Gjermund Andersen, håper på sikring av flere grøntområder. Her foran Avantor AS' utbyggingstomt i Sandakerveien 113 - 119, som Nordre Akers til planinitiativet har bedt om at også blir prioritert til grøntarealer - og ikke bare utbygging.

Byrådet vil ha plan for bevaring og videreutvikling av byens grønnstruktur. – En mulighet til ihvertfall å sikre det som er, mener Naturvernforbundet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.01.2008 kl 13:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nydalen: Byrådet har gitt plan- og bygningsetaten i oppdrag å lage en oppdatert plan for å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur – en revisjon av Grøntplan for Oslo av 1993.

Grønt skritt fremover

Naturvernforbundet, som også er medlem av Oslo-organisasjonen "Nettverk for grønne lunger", tror revideringen og registreringen er et grønt skritt i riktig retning.

– Det er fortsatt flere uregistrerte grønne områder i byen som trenger en bystyreregulering for å være sikret vern for utbygging – både biologiske områder og friluftsområder for allmenheten. Grønne områder rundt omkring i byen som kommunen i dag selv ikke eier, bør den vurdere å kjøpe opp og også sikre grøntregulering, mener leder av Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA), Gjermund Andersen.

Bevare og gjenvinne– Går vi tilbake til 1950, 60, og 70-årene kunne man oppleve grønne "korridorer" – sammenhengende traseer av grønt. Nå er de fleste borte, og vi må ta vare på det som er igjen. Men det gjelder også å være på offensiven og tenke på hvordan vi med langsiktig planlegging også kan gjenvinne terreng, sier Andersen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse