Grønt lys for veiskulder i Maridalen

Maridalen fra Brekke og innover brukes mye av syklister. Her fra Oslo Landeveiscup for noen år siden. Bildet er tatt ved Maridalen skole, lengerinn i dalen enn veiskulderen er planlagt. Illustrasjonsfoto/Arkiv/Utlånt

Fylkesmannen sier ja til veiskulder for syklister og rulleskiløpere i Maridalen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARIDALEN: Fylkesmannen anbefaler at Miljøverndepartementet, som har vedtaksmyndighet, gir grønt lys for opparbeidelse av en veiskulder for syklende og rulleskiløpere langs Maridalsveien, fra Brekke til Hammeren. Fylkesmannen mener at tilrettelegging og trafikksikring for syklister i dette området er positivt for utøvelse av friluftslivet, og derfor i tråd med formålet i markaloven. Anleggelse av en slik vei krever også dispensasjon fra forskrift om vern av Maridalen landskapsvernområde.

Fylkesmannen mener en utvidelse av Maridalsveien er bedre enn å lage egen sykkelveitrasé, fordi dette vil minimalisere inngrepet i verneområdet.

– Det er viktig at tiltaket utformes slik at naturopplevelseskvaliteten og landskapsbildet ikke blir forringet, skriver Fylkesmannen i sun uttalelse.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse