Grøntplanen i BU

Leder av MPS-komitéen Ivar Christiansen (Ap).

BU har behandlet plan- og bygningsetatens grøntplan-prosjekt, og bydelsutvalget har mange innspill.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2008 kl 14:28

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Byrådet har gitt plan- og bygningsetaten i oppdrag å lage en oppdatert plan for å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur – en revisjon av Grøntplan for Oslo av 1993.

Bent Gether-Rønning (H) og Ivar Christiansen (Ap) fikk fullmakt fra bydelsutvalget (BU) i forrige møte, til å lage et omforent vedtak som planinnspill.

Vil sikre turveidrag

Blant annet vil BU sikre gjennomgående, grønne turveidrag som binder marka til sentrum – også grønn rute gjennom bydelen.

– Flere grøntområder og grøntdrag som ikke er spesifikt nevnt, f.eks. Damefallet og Havnajordet, må også tas med i oversikten for Nordre Aker – også områder beskrevet i tidligere mulighetsplan fra bydel Grefsen-Kjelsås, sier Christiansen (Ap).

Berg, Nydalen og Sogn

– Vi ønsker også at større private grøntområder rundt institusjoner og lignende som har betydning for å opprettholde et generelt grønt preg, for eksempel Berg gård, skal omtales i grøntplanen.

Nydalens disponible tomter er også nevnt i BU-vedtaket, blant annet ønsker BU at Sandakervieien 113-119 også må disponeres til grønt, ikke bare utbygging.

– Turveier langs Akerselva må ferdigstilles og eventuelt legges om for å sikre et sammenhengende, grønt turveidrag i minst mulig kontakt med biltrafikk og parkering, sier Christiansen.

I tillegg er kolonihagene Sogn og Solvang inkludert i bydelens innspill. BU ber om at grøntplanen også tar med en vurdering om hvordan byøkologisk tenkning kan prege arealbruken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse