Hadde Grefsen ligget i en annen kommune ville grunneier blitt varslet

Forskjellig varslingspraksis om kommuneplaner. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

I nabokommunen varsles hver grunneier om arealendringer i kommuneplanen, og eventuelt også berørte naboer. I Nordre Aker oppdaget ingen endringene før de var vedtatt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2016 kl 18:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks Plan- og bygningsloven

Nittedal kommune forholder seg til følgende paragrafer ibm. varsling og offentlig ettersyn av kommuneplan (KP):

§ 11-12.Oppstart av arbeid med kommuneplan
Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §§ 11-2 og 11-5.

Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres en melding om dette i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier.

§ 11-13.Utarbeiding av planprogram
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.

§ 11-14.Høring av planforslag
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.

GREFSEN/BÆRUM/NITTEDAL/OSLO: Mange har stilt spørsmål om hvorfor ikke verken lokalpolitikere, beboere eller andre har fått med seg at Kommuneplanen fra 2015, «Oslo mot 2030», innlemmer nedre Grefsen i utviklingsområdet Storo. Kommuneplanen åpner i ytterste konsekvens for riving av eksisterende bebyggelse til fordel for blokker i dagens småhusområde.

Her kan du lese egen sak om hvordan Oslo kommune varslet om kommuneplanen 2030.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med kommunene Bærum og Nittedal, om hvordan praksisen er der, for varsling av kommuneplan med arealendringer.

Nittedal

Kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Nittedal kommune svarer følgende i mail til Nordre Aker Budstikke:

– Fra og med sist rullering av kommuneplan for Nittedal, varsler vi alle som berøres av arealendringer. Dette betyr i praksis grunneiere, men basert på skjønn varsler vi noen ganger også naboer.

Han fortsetter:

– Dette kommer i tillegg til den generelle varslingen i avis og på kommunens hjemmeside. Utfra vår praksis vil det å være grunneier eller direkte nabo i et transformasjonsområde – for eksempel fra eneboliger til blokker – innebære at man er direkte berørt av arealendringer.

Ikke klagerett

Det er mangel på klagerett på kommuneplanen.

– En av årsakene til at vi har et så omfattende varslingsregime, er at grunneiere jo ikke har klagerett på en kommuneplan, slik de ville hatt på en reguleringsplan, ifølge Smith-Solevåg.

Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, bekrefter situasjonen i Oslo.

– Det er ingen klagerett på en kommuneplan. Reguleringsplaner - detaljreguleringer - er det klagerett på, forteller Larsen.

Plan- og bygningsloven

Geir Smith-Solevåg viser til at Nittedal kommune forholder seg til Plan- og bygningslovens bestemmelser når det gjelder varsling av berørte parter (se paragrafene Smith-Solevåg viser til, i faktaboksen til denne artikkelen).

– Ingen av disse krever en så omfattende varsling som vi gjør. Vi varsler grunneiere som berøres av endring av bestemmelser og hensynssoner, sier han.

Utover dette varsles eiendommer som gis endret arealbruk, samt de som har fremmet uttalelser og kommet med innspill, og videre organisasjoner etter skjønn, velforeninger med mer.

– Vi gjør dette for å gjøre grunneiere kjent med kommunens planer og eventuelt restriksjoner, gi de muligheten til å fremme sine synspunkter og komme med faktaopplysninger, og få en generell debatt om kommunens utvikling. Det er et mål å oppnå eierskap til og forankring av Kommuneplanen, sier Smith-Solevåg i Nittedal.

LES OGSÅ: Et nesten samlet BU vil verne småhusområdet: Villige til å gå mot sine egne, hvis nødvendig!

Bærum

Bærum kommune derimot, har følgende praksis, vedrørende varsling av kommuneplan og eventuelle arealendringer:

– Vår prosedyre er å invitere til informasjonsmøte når et område foreslås endret i kommuneplanen. Vi har vel litt ulik praksis for invitasjoner til informasjonsmøter, men vanligvis sendes ikke brev direkte til grunneiere, skriver Terje Hansen i mail til avisen.

Han fortsetter:

– Vi informerer blant annet velforeningene, annonserer i innbyggeravisen Bæringen og lokalavisen.

LES OGSÅ: Småhusplanen vs Kommuneplanen. Hvilken står sterkest?

Endre prosedyre?

Nordre Aker Budstikke har tatt kontakt med byrådsavdeling for byutvikling torsdag morgen, og fremlagt spørsmål for byråd Hanna Marcussen (MDG) om hun vil ta initiativ til å endre varslingsrutinene i Oslo. I tillegg til spørsmål om ikke Oslobeboere bør få like god varsling som beboere i andre kommuner. Vi har foreløpig ikke fått svar på spørsmålene.

LES OGSÅ: Kanskje så mange som to tusen gikk i tog til bydelsutvalget - SE BILDER OG VIDEO FRA FOLKETOGET HER!

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Hold deg oppdatert! Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES HVA LOKALPOLITIKERE HAR SKREVET:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse