Hadde sommerens dårligste badevann

Nydalsdammen er et populært rekreasjons- og badested langs Akerselva. På grunn av mye nedbør var det likevel her det ble målt dårligst badevannskvalitet i ferskvann i Oslo i sommer. (FOTO: TORE SÆTRE/WIKIMEDIA, Creative Commons-lisensiert)

Badet du her i sommer? Nydalsdammen hadde sommerens dårligste badevannskvalitet i Oslo i fjor.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2016 kl 14:41

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tabell, Oslo kommune Bymiljøetaten.

Se bildet større

Tabell, Oslo kommune Bymiljøetaten.

Faktaboks Badevann

Klassifisering av badevannskvalitet

 • Badevannskvaliteten er klassifisert i henhold til klassen for Escherichia coli i EUs badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC)2.
 • Vi gjør oppmerksom på at EUs badevannsdirektiv ikke er implementert i Norge, og at direktivet kun er rådgivende.
 • Klassifiseringen er foretatt med grunnlag i analyser av termotolerante koliforme bakterier (TKB) og ikke Escherichia coli (E. coli) som oppgitt i direktivet. Dette skyldes blant annet at å analysere for TKB gir raskere svar, og at vi ved parallelle analyser av TKB og E.coli i 2007 fant en meget god korrelasjon mellom TKB og E.coli (0,975)3. Dette gjorde at vi kunne varsle og sette i gang tiltak raskere.
 • Klassifiseringen er basert på 95-persentilen, dvs. 95 % av prøvene må være innenfor grenseverdien, og er beregnet utifra minimum 16 vannprøver tatt de siste fire foregående årene.
 • Om 95-persentilen overstiger grenseverdien for ”God”, brukes 90-persentilen for å skille mellom klassene ”Tilstrekkelig” og ”Dårlig”.

Kilde: «Årsrapport 2015. Vannkvalitet ved friluftsbad i Oslo» Bymiljøetaten

AKERSELVA: I sommer overvåket Oslo kommune 40 friluftsbadeplasser. 20 av dem i fjorden, og 20 i ferskvann.

Badekvaliteten på de overvåkede badeplassene var i 2015 stort sett god, selv om endel kraftige regnværsperioder midlertidig forverret badevannskvaliteten.

Det kommer frem av Bymiljøetatens årsrapport om «Vannskvalitet ved friluftsbad i Oslo».

Etter regnskyllene spesielt i august, med påfølgende overløp og midlertidig kvalitetsforverring, så Oslo kommune seg imidlertid nødt til å fraråde bading enkelte steder i inntil ett døgn.

Høyeste bakterieverdier i Nydalsdammen

I Nydalsdammen var bakterieinnholdet (termotolerante koliforme bakterier (TKB)) i vannet ekstra høyt, og badevannskvaliteten dermed i kategorien «dårlig», tre ganger i sommer. Det var i uke 26, 32 og 36.

I uke 36 var bakterieinnholdet i vannet ti ganger høyere (10.000 pr. 100 ml. vann) enn det grenseverdiene for «god» badevannskvalitet tilsier.

Ved Svensenga var vannkvaliteten dårlig, selv om måleverdiene var lavere enn i Nydalsdammen, i uke 31, 32 og 36.

Det var primært i perioder med mye nedbør at vannkvaliteten ble forverret. Utenom disse periodene var vannkvaliteten å regne som «utmerket» eller «god».

De øvrige badeplassene i Akerselva; Stilla og Brekkedammen, samt Sognsvann og Trollvann i Grefsenkollen i Nordre Aker, hadde alle «god» vannkvalitet.

HUSKER DU DETTE? Folkeopprøret mot asfaltering av Akerselva gjorde at byråden måtte gripe inn mot Bymiljøetatens planer

Se bildet større

Denne kameratgjengen kastet seg ut i sommerens første bad i Brekkedammen i juni. Fortsatt var det litt kaldt i vannet. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Klassifisering over fireårsperiode

Oslos badesteder klassifiseres etter EUs badevannsdirektiv, og badeplassene får en «karakter» basert på de siste fire års målinger, og sier derfor noe om kvalitetsutviklingen over tid (se faktaboks, og liste nederst i saken).

31 av 40 badeplasser Oslo kommune har ansvar for klassifiseres nå som «utmerket», tre som «god», to «tilstrekkelig«, og to som «dårlig».

I Nordre Aker har Sognvann, Trollvann, og Stilla i Akerselva klassifiseringen «utmerket» vannkvalitet, basert på siste fire års målinger. For Stilla er det første gang siden 2006 at badeplassen får toppscore. Den har de siste åtte årene variert mellom «tilstrekkelig» og «god».

Brekkedammen er klassifisert som «god», noe den har vært siden 2009. Da var den «utmerket».

Dårlig i Akerselva

Basert på de siste fore årenes målinger, er Nydalsdammen nå klassifisert som «tilstrekkelig», etter å ha vært «dårlig» fra 2008 til 2013.

Badeplassen ved Svensenga er klassifisert som «dårlig». Det er en forverring fra 2014, da den fikk stempelet «tilstrekkelig», etter å ha vært «god» siden 2008. Ifølge Bymiljøetaten skyldes dette blant annet en del dårlige prøver i 2014, da det var feil i en privat avløpsledning, samt en del forhøyede bakterietall i år i perioder med mye nedbør.

Alle øvrige ferskvannsbadeplasser er kvalifisert som «utmerket», bortsett fra Svarttjern på Romsås som er «dårlig».

LES OGSÅ: Her er Nordre Akers nye «ordfører». Fornuftig, eller jåleri?

Bra i saltvann

Alle badeplasser i fjorden har oppnådd klassifiseringen «utmerket», bortsett fra Katten som er «tilstrekkelig», og Fiskevollbukta og Sollerudstranda som har havnet i kategorien «god». For Sollerudstranda er dette første gang siden målingene startet i 2001 at den kommer under kategorien «dårlig». Ved Sollerudstranda vil det imidlertid bli frarådet å bade i 2016.

Ved Tjuvholmen og Sørenga har målingene pågått kortere enn fire år, og kan derfor ikke klassifiseres etter EU-standarden. Målingene i 2015 viste imidlertid for høye bakterieverdier, særlig i bassenget og på stranda på Sørenga, ved flere prøvetakingstidspunkt.

Skal testes ukentlig i sommer

Bymiljøetatens konklusjon er at det for sommeren 2016 tas ukentlige vannprøver i Brekkedammen, Stilla, Svensenga og Nydalsdammen. Øvrige ferskvann skal prøvetas kun en gang i måneden. I fjorden anbefales det ukentlig prøvetakning ved Sollerudstranda, Huk,
Fiskvollbukta, Hvervenbukta, Katten, Ormsund, Tjuvholmen og Sørenga.

Rapporten ligger til behandling på lokalpolitikernes bord på BU-møtet i Nordre Aker på torsdag. Helse- og sosialkomiteen i bydelen anbefaler at bydelsutvalget tar rapporten til orientering, og i tillegg be Bymiljøetaten om å «vurdere ulike tiltak for å bedre vannkvaliteten der den er dårlig».

LES OGSÅ: Hva skal den nye skolen hete? Si din mening!

EU-klassifisering av Oslos badeplasser i 2015

Dette er kategoriene Oslos friluftsbad havner i, i henhold til EUs badevannsdirektiv, etter 2015-sesongen:

Ferskvann:

 • Utmerket: Bogstadvennaet, Sognsvnan, Kapteinsputten, Trollvann, Årvolldammen, Vesletjern (Rødtvet), Steinbruvann, badedammen Grorud, Lutvann, Nøklevann, Ulsrudvann, Skraperudtjern, Strensrudtjern, Grinidammen, Strømsdammen, Stilla (Akerselva).
 • God: Brekkedammen (Akerselva)
 • Tilstrekkelig: Nydalsdammen (Akerselva)
 • Dårlig: Svensenga (Akerselva), Svarttjern (Romsås)

Fjorden:

 • Utmerket: Hydrostranda, Bygøy Sjøbad, Paradisbukta, Huk (ved restaurant), Solstranda (Huk), Hovedøya, Gressholmen, Rambergøya, Langøyene, Skinnerbukta (Malmøya), Solvik (Malmøya), Ulvøya, Nordstrand Bad,
 • God: Fiskvollbukta, Ormsund
 • Tilstrekkelig: Katten

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse