Hafslund betaler ikke nedgraving

Selv om høyspentmastene på Korsvoll foreløpig har konsesjon til å drive til 2020, ønsker naboer å få dem fjernet rasket mulig. Her (f. v.) Knut Arntzen, Mette Pettersen, Tore Nygård, Roger Pettersen, Sven Evjseth og Astrid Svendsen. Foto: Anders Jørstad

Hafslund er positive til å legge høyspentkablene på Korsvoll i jorda. Men prislappen på 25 millioner vil de ikke ta.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2008 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KORSVOLL: Nordre Aker Budstikke skrev forrige uke om at Korsvoll Arbeiderparti vil dra i gang en nedgraving av høyspentmastene fra Øvre Sogn til Kjelsås.

– Dette forutsetter at alle blir med på et spleiselag, sa leder i Korsvoll Ap, Terje Grytbakk, og viste til modellen som ble brukt da kabelstrekket øst for elva, fra Lofthus til Grefsenplatået, ble gravd ned i fjor. Beboere i Åmotveien som Nordre Aker Budstikke snakket med forrige uke stiller seg svært positive til forslaget, men mener at Hafslund bør ta sin del av regningen.

25 millioner

– Hafslund er positive til kabling, sier informasjonssjef Morten Schau, og opplyser at et kostnadsoverslag viser at dette prosjektet vil ligge i størrelsesorden 25 millioner kroner.

– Hafslund krever full kompensasjon for utgiftene ved kabling når grunneiere av estetiske eller andre grunner ønsker omlegging til jordkabelanlegg. Grunneier må gå inn som byggherre og gjennomføre tiltaket for egen regning og risiko, sier Schau.

Han forteller at det ikke er uvanlig at Hafslund gir tillatelse til å legge kraftledninger i bakken.

Vil ta tid

– Det er lang leveringstid på kabelmateriell til regionalnettet. Som følge av stor etterspørsel etter kabler på verdensmarkedet, må det påregnes nærmere et års leveringstid fra bestilling. Kapasiteten i entreprenørmarkedet er også begrenset. Kabelmontasje kan ikke utføres ved temperaturer under minus 5 grader Celsius, noe som medfører at montasjen normalt må utføres i perioden mars til oktober, sier Schau, og legger til at det ikke tillates utkobling av kraftledningene i lengre perioder i vinterhalvåret.

Han mener derfor at dette kablingsprosjektet tidligst kan gjennomføres i sommerhalvåret 2010.

Byggeforbud – Rettighetene til å ha luftledning på delen av traseen som kables vil frafalles så snart nye rettigheter for kabeltraseen er ervervet og tinglyst, og kabelanlegget er godkjent og overtatt av Hafslund. Utbygger må innhente nye rettigheter til kabelanlegg hos samtlige berørte grunneiere/rettighetshavere, sier Schau.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse