Halvveis til mål!

Brakkeriggen, som er lagt på utfartsparkeringen ved Maridalsvannet, blir ifølge prosjektlederen stående til arbeidene er helt ferdig.

I november 2003 startet arbeidet med utbyggingen av Oset vannrenseanlegg. – Nå er vi halvveis og alt er i rute, sier prosjektleder Jo Egil Sveen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2006 kl 12:07

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Prosjektleder Jo Egil Sveen ved Vann- og Avløpsetaten kan bekreftet at oppgraderingsarbeidene ved Oset vannverk er i rute, og at prosjektet er halvveis til mål.

Kjelsås:Drikkevannet til Oslo-beboerne skal tilfredsstille den nye drikkevannsforskriften. Den oppfyller også EUs krav til drikkevann, og må derfor oppgraderes. Arbeidene i Oset Vannrenseanlegg (Midtoddveien 40) startet i november i 2003, og nå er halve jobben gjort. 16. mai 2008 skal alt være ferdig. Annleggsområdet skal reetableres til slik det var før utbyggingen startet opp. Blant annet skal den asfalterte veien fra Brekke og inn til renseanlegget fjernes. Det skal tilsåes, og turstien gjenskapes.

– Asfalten blir ikke fjernet før arbeidene er ferdige. Når det gjelder trafikken er den betydelig redusert - utfraktningen av steinmasse fra fjellet er for lengst ferdig, sier prosjektleder for Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten, Jo Egil Sveen.

I rute

Han kan fortelle at alle byggearbeidene er i henhold til fremdriftsplanen og innenfor de økonomiske rammene.

– Byggearbeidene har vært omfattende. Fjellet var ferdig utsprengt for over ett år siden og det ble fraktet bort cirka 15 000 trailerlass med stein. Rundt 65 prosent av betongarbeidene er nå ferdig. Betongarbeidene vil bli avsluttet i sommer, og til høsten starter installasjonsarbeidene av maskiner og utstyr, forteller Sveen.

Oset skal behandle vann fra Maridalsvannet, men i fremtiden er nye Oset planlagt tilknyttet en alternativ vannkilde for å øke leveringssikkerheten til Oslo by. Det nye vannrenseanlegget vil ha en kapasitet på behandling av totalt 390.000 kubikkmeter i døgnet og forsyne inntil 90 prosent av Oslos befolkning. Skullerud vannrenseanlegg, som alt er utbygd for fullrensing, vil stå for resten av vannforsyningen.

Konsekvensanalyse

Før arbeidene startet var det mange bekymrede Kjelsåsbeboere.

– I forkant av arbeidene ble det foretatt en omfattende konsekvensanalyse. Vi håper beboerne så langt føler at vi har ivaretatt deres interesser på en god måte, sier Sveen.

I forbindelse med anleggsarbeidene ble det etablert en brakke-rigg på utfartsparkeringen ved Maridalsvannet. Brakkene blir stående til anlegget er ferdig, forteller prosjektlederen.

Uten ulykker

Sveen vil gjerne understreke at arbeidene så langt har gått bra.

– Hittil har vi utført rundt 380.000 tusen arbeidstimer uten ulykker. Det er vi fornøyd med. Et godt samarbeid med bydelen - og særlig i den krevende perioden med etablering av anleggsvei, sprenging og steintransport ut av anleggsområdet - har vært med på å bidra til det, sier prosjektlederen i Vann- og Avløpsetaten.

Ombyggingen er stipulert til å koste cirka 725 millioner kroner. En tilknytning til en alternativ vannkilde vil komme i tillegg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse