Håper å beholde Ullevål

Arbeiderpartipolitikerne (f.v.) Ørjan Johansen, Steinar Andersen og Knut Hedemann har jobbet for at våre bydeler skal beholde Ullevål som lokalsykehus. Nå er de forsiktige optimister.

Beboere i vårt distrikt får enn så lenge beholde Ullevål som lokalsykehus.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.01.2009 kl 15:29

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: I fjor ble Helse Sør og Helse Øst slått sammen til Helse Sør-Øst. I den forbindelse startet man planleggingen av en storstilt omorganisering i helsevesenet, den såkalte Hovedstadsprosessen.

Helse Sør-Øst la frem et forslag i juni som skisserte store endringer for hovedstaden, blant annet at bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø og Nordre Aker bydeler ikke lenger skulle ha Ullevål, men Aker som sitt lokalsykehus. Forslaget skulle vedtas på styremøte i Helse Sør-Øst i midten av november.

Lokal motstand

Lokale og sentrale krefter i Arbeiderpartiet jobbet i forkant av styremøtet i november for at vårt distrikt skal beholde Ullevål som lokalsykehus.

– Vi er ikke motstandere av at helsevesenet blir omorganisert, og vi er ikke motstandere av å gi folk et bedre helsetilbud. Men vi synes ikke noe om at man uten videre skal gjøre om et tilbud som er godt i dag. Vi er veldig fornøyd med å ha Ullevål med sitt kirurgiske akuttmottak som lokalsykehus, sier lokalpolitikeren Ørjan Johansen (A) som sammen med andre lokalpolitikere skrev et brev stilet til Helse Sør-Øst, statsministeren og helseministeren i november.

I brevet ba de om at konsekvensene ble betydelig mer utredet før Helse Sør Øst iverksatte denne delen av omorganiseringsplanene. Det lokale arbeiderpartilaget iverksatte også et opprop.

Forslag endret

Nå ser det ut til at Ullevål likevel kan beholde noe av sin lokalsykehusfunksjon.

– I de første forslagene som var ute på høring, skisserte begge alternativene at Ullevål skulle miste sin lokalsykehusfunksjon. I løpet av høringsrunden ble den delen fjernet. I det forslaget som ble behandlet i november stod det ikke noe om at Ullevål skal miste sin lokalsykehusfunksjon. Det synes jeg er et stort skritt i riktig retning, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler (A) og legger til:

– Jeg ser liten grunn til å vekke unødig bekymring i en befolkning som er fornøyd med sitt tilbud. Dette synes jeg er et positivt omslag selv om det ikke er avgjort hvilke sykehus som skal ha hvilke funksjoner, sier Bøhler.

– Vi vil være årvåkne i forhold til nye saker som kan komme opp. Kampen fortsetter hvis forslaget kommer opp igjen uten at det foreligger et minst like godt lokalsykehustilbud til bydelens befolkning, sier Johansen.

Fra 1. januar 2009 ble Oslo universitetssykehus en realitet. Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av tidligere Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Helse Sør-Øst forteller at nå starter arbeidet med å plassere de ulike funksjonene på de ulike sykehusene, inkludert Lovisenberg og Diakonhjemmet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse