Sterkt plaget av T-banestøy: Håper på støy-hjelp

Leder av Sameiet Villa Ullevål, Beate Nirmaier, håper på bedre støyskjerming fra T-banen, som går rett forbi boligkomplekset i Vestgrensa. Foto: Kristin Tufte Haga

Sameiet Villa Ullevål er sterkt plaget av T-banestøy. – Nå håper vi på bydelsoverlegens engasjement, sier sameielederen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2008 kl 14:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: For ti år siden flyttet beboerne i Sameiet Villa Ullevål inn i det nye boligkomplekset – med seks leiligheter – i Vestgrensa 27, ved Ullevål T-banestasjon.

Tredoblet– Vel var vi klar over at T-banen var nærmeste nabo. Men fra vi flyttet inn i juni 1998 og frem til i dag er avgangene tredoblet – hele åtte ganger i timen skal banen nå passere hagen og leilighetene våre. For oss som tilbringer store deler av dagen hjemme har dette blitt et støymareritt – det til og med rister inne i leilighetene våre når T-banen kjører forbi, sier en oppgitt sameieleder, Beate Nirmaier.

Kortvarig hjelp

Siden beboerne flyttet inn har sameiet, ifølge Nirmaier, jevnlig kontaktet Oslo Sporveier om problemet. Øverst på ønskelisten står støyskjerm langs grensen mellom linjene og sameiet, men det avviser transportselskapet.

I seneste svarbrev fra Sporveiens nye selskap Ruter AS, til sameiet, står det blant annet at "...støyskjermer benyttes normalt ikke, med unntak der nye planer etter plan- og bygningsloven krever støyskjerming."

Og slike "nye planer" faller sameiet utenfor. Videre opplyser selskapet at den derimot satser på "kilderettede tiltak", som for eksempel sliping av skjøter. Etter tidligere befaring ved sameieområdet har også Sporveien registrert "...støy og vibrasjoner når togene passerer området ved limskjøtene...".

– Og Sporveien har også innimellom slipt ned skjøtene for å redusere støyen. Men det hjelper jo bare en kort stund, sier Nirmaier, og legger til at beboerne også mener de nye vognene støyer mer enn de gamle.

Forverret med støttemur

Støysituasjonen ble ifølge sameiet også ytterligere forverret da Sporveien i 2002 bygget ut Ullevål T-banestasjon med forlenget perrong – på andre siden av linjene der sameiet holder til.

– Støttemuren i bakkant av den utvidede perrongen er med på å ytterligere forverre situasjonen for oss, i form av refleksjonsstøy fra T-banen, sier Nirmaier.

Men ut fra korrespondansen sameiet har hatt med Sporveien, tror ikke selskapet noe på det.

Håper på bydelsoverlegen

– Nå føler vi at situasjonen er uutholdelig. Vi får ikke gehør fra Sporveien om at en støyskjerm er det som kan avhjelpe plagene for oss. Derfor skriver vi nå til bydelsoverlegen i Nordre Aker og ber om hjelp overfor Sporveien. Hvis det er støymålinger som må til for å overbevise Sporveien om at dette er et stort problem for oss, så er det vel på tide at målingene i hvert fall blir foretatt, sier Nirmaier.

Hun viser også til "Strategisk støykartlegging" etter Forurensningsforskriften som Nordre Aker Budstikke skrev om 22. mai, som sier at det skal utarbeides handlingsplaner mot støy. Lokalt skal det fremmes tiltaksstrategier som skal redusere støyproblemer. En omfattende støykartlegging som er gjennomført i Oslo viser at så mye som 20 prosent av befolkningen er "svært støyutsatt", også fra kollektivtrafikken.

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra Ruter AS.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse