Har 23 millioner igjen etter 2016, men det blir ingen fest

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen har kontroll på økonomien, men for mye penger har bydelen ikke, mener han. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Lokalpolitikerne ville ta litt av bydelens «overskudd» fra 2016, men fikk streng beskjed fra bydelsdirektør Øyvind Henriksen om å la være.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.02.2017 kl 10:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Et mindreforbruk på 23,4 millioner kroner i 2016 høres fint ut, men det er ingen grunn til å lage fest av den grunn.

Bydelsutvalget ble fremlagt årsregnskapet for 2016 for Bydel Nordre Aker i sitt møte 16. februar.

Spiser av gammelt overskudd

Det viser et mindreforbruk på totalt 34,2 millioner kroner. 10,8 millioner av disse er imidlertid øremerkede midler som skal overføres til 2017, noe som gir et reelt mindreforbruk på 23,4 millioner kroner.

Ser man nærmere på tallene kommer det frem at bydelen i realiteten har brukt mer penger enn den ble tildelt for 2016, fordi det er spist av et mindreforbruk på nesten 30 millioner kroner som ble overført fra 2015.

– Vi har bommet stort på to områder, det er kjøp av sykehjemsplasser og botilbud. Resultatet er at vi drifter seks millioner over den ramma vi ble tildelt. Et mindreforbruk, blant annen på oppvekst, er med på å dekke inn dette. Det er altså ikke helt problemløst vi går inn i 2017. Derfor er bra å ha med mindreforbruket, sa Henriksen i BU-møtet.

Bystyret avgjør om bydelene får beholde mindreforbruket sitt i forbindelse med budsjettrevisjon til våren. Som regel får de det.

Mer på sykehjemsplasser

Det er innenfor funksjonsområdene Helse, sosial og nærmiljø, Barnehager og Oppvekst bydelen har brukt mindre enn budsjettert i 2016. Merforbruket er i funksjonsområdene Pleie og omsorg og Økonomisk sosialhjelp, og omfatter blant annet kjøp av sykehjemsplasser med et merforbruk på 13,3 millioner kroner (gjennomsnittlig forbruk har i 2016 vært 362 plassser, som er 19 flere enn budsjettert), og at rammen for mottakere av sosialhjelp, på cirka 305 aktive klienter i måneden, er overskredet med 15-20.

LES OGSÅ: Bydelsutvalget om 16 etasjer, middelhavsklima og svømmehall i Nydalen: – Spennende og framtidsrettet

Ville omprioritere

Bydelsdirektøren ønsket å overføre mindreforbruket til risikoavseting i 2017. Det kom imidlertid forslag fra lokalpolitikerne om å bruke noe av «overskuddet» på andre områder.

– Vi ønsker å øke innsatsen på viktige områder i tråd med tidligere prioriteringer i bydelensutvalget, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Bente M. Larsen i BU-møtet.

Hun viste til at bydelsutvalget i Bydel Sagene, som hadde en mindreforbruk på 28 millioner i 2016, vedtok å styrke ulike områder i bydelen. Det møtte imidlertid motstand fra bydelsdirektør i Sagene, Marius Trana. Les om det i Sagene Avis.

Arbeiderpartiet ønsket blant annet å sette av 500.000 kroner til videre drift av Abelloftet, og viste til at det ville være viktig dersom ungdomstilbudet blir kastet ut av Vestgrensa 2. Her kan du lese mer om hvorfor fritidstilbudet på Abelloftet står i fare.

Ap foreslo også å opprette en stilling som kan bistå arbeidet i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen, samt styrke skolehelsetjenesten med 800.000 kroner.

LES OGSÅ: Dobbelt grønt skifte i bydelsutvalget

Nei fra bydelsdirektøren

Øyvind Henriksen var ikke enig med Arbeiderpartiet.

– Jeg vil på det sterkeste fraråde dere å binde opp midler i driften videre som gir et økt salderingsbehov i 2018, sa bydelsdirektøren.

Han viste altså til at forslagene fra Ap ville føre til økte kostnader også i 2018.

– Da må jeg saldere andre områder i 2018, for dette må tas innen driftrammen vi har. Da må vi senere kutte på andre områder.

Han viste til at driften av Abelloftet er finansiert i 2017, og at det kun vil være behov for nye lokaler dersom det ikke gis dispensasjon fra reguleringen av kinobygget. Les mer om Abelloftet-saken her!

Henriksen lovet også at lokalpolitikerne vil få den servicen de trenger gjennom sekretærfunksjoner i komiteene, og at disse heller skal styrkes i 2018 ved behov. Han viste også til at byrådet har varslet at det vil komme mer penger til skoelehelsetjenesten.

Bydelsutvalget vedtok Henriksens innstilling om å ta med mindreforbruket inn som risikoavsetning i 2017. I tillegg ble forslaget fra Arbeiderpartiet omformulert og enstemmig vedtatt som en omforent merknad til årsregnskapet:

«BU ber om at administrasjonen vurderer mulighetene for styrkning av følgende områder under behandlingen av revidert budsjett 2017:
- Sikre driften av et permanent ungdomstilbud ved Ullevål Hageby eventuelt ved en videreføring av AbelLoftet
- Økt saksbehandlingskapasitet i bydelsutvalgets komiteer, for å kunne følge opp høringsprosesser og komme beder i inngrep med sentrale prosesser
- Ressurser for å styrke bydelens arbeid innenfor miljø- og klimaområdet, for å kunne gjøre mer offensivt og utadrettet arbeid på dette området og komme i inngrep med sentrale prosesser/prosjekter
- Utvide skolehelsetjenesten i bydelen som del av det forebyggende ungdomsarbeidet»

LES OGSÅ: Risikerer å måtte flytte ungdomstilbudet fra Abelloftet

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse