ANNONSE
Annonse

Har ikke gitt opp tennishallen

Det er over de nederste banene at Grefsen Tennisklubb ønsker seg hall. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Politikere og Bymiljøetaten kom for å titte på tennisanlegget på Disenjordet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.05.2018 kl 12:29

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) var nylig på rundtur i Nordre Aker. Hun stoppet blant annet innom Sogn Bad, Kringså idrettspark og Frysja kunstsenter. Under befaringen var det også lagt inn et stopp hos Grefsen Tennisklubb på Gransjordet.

Rina Mariann Hansen besøkte tennisklubben i forrige uke.

Daglig leder i tennisklubben, Lance Morgas, ga de fremmøtte en status for klubben. Han fortalte at antall medlemmer varierer i løpet av året – om vinteren er det kun de to banene i bobla som blåses opp for sesongen, som er tilgjengelige. Bobla tas ned igjen på vårparten.

Vår, sommer og høst er det flere baner å bruke, da har klubben tilsammen syv utendørsbaner – to grusbaner og fem såkalte hard court-baner.

– Her trener barn, unge, voksne og eldre tennis. I dag tidlig var blant annet en dame på 85 år her og spilte tennis. Totalt er det mellom 400 og 460 medlemmer, avhengig av sesong. Nå har vi også venteliste.

Klubben arrangerer blant annet klubbmesterskap for juniorer og voksne, juniorcamps i skoleferiene og sommercamps for barn og ungdom.

Trenger midlertidig bruksrett

Daglig leder og hovedtrener Lance Morgas (foran), med Patrick Valeur og Paal Olafsen fra styret, bak.

Under befaringen med byrådsavdelingen og Bymiljøetaten, ble det også orientert om at klubben planlegger rehabilitering av de øvre banenene i anlegget, for en oppgradering til tidsmessig krav og standard.

– Dette er nødvendig, da dagens to grusbaner er mer enn 40 år gamle, er nedslitt og drenerer ikke etter regn. Våre to hard court-baner er mer enn 30 år, og er rene betongbaner uten demping. Dette gir en del unødvendige belastningsskader, utdyper nestleder i klubbens styre, Paal Olafsen.

De øvre tennisbanene, som Grefsen tennisklubb vil rehabilitere, men de trenger en avtale med Oslo kommune først. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I tillegg er oppgradering viktig for tennisskolens 200 barn og ungdom, og klubbens 250 andre medlemmer for å få banedekker som muliggjør raskere bruk etter regn, opplyser Olafsen. De planlagte nye kunstgrusbanene er spillbare rett etter regn og vil gi betydelig mer spilletid i den korte utendørssesongen.

– For godkjenning mot offentlige støtteordninger kreves det midlertidig bruksrett og/eller leieavtale med kommunen. Dette arbeidet har gått tregt, men med ukens befaring fra Oslo kommune, tror vi dette arbeidet nå bedre koordineres og forseres. Tiltaket med rehabilitering av baner er klubbens topp prioriterte prosjekt, legger Olafsen til.

Fra de øvre delene av tennisanlegget.

Han summerte også historien om den planlagte tennishallen, som klubben ønsker å bygge over de nederste banene på Gransjordet (Disenjordet).

En hall klubben håpet på å få dispensasjon til å sette opp uten reguleringsplan. Dispensasjonen ble gitt, for senere å bli endelig avslåt av Kommunaldepartementet.

– Men vi har ikke gitt opp hallen. Vi vil gå for en regulering, sa også Olafsen.

Flertall på Rådhuset

De nedre tennisbanene. Det er her grefsen tennisklubb ønsker å søke omregulering for å kunne bygge ny hall. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Naboer til Disenjordet protesterte på den planlagte tennishallen, da klubbens planer ble kjent. De samlet blant annet inn mer enn 300 underskrifter, et såkalt innbyggerinitiativ, om ny reell byggesaksbehandling av hallen, og at en ny hall ikke kunne bli satt opp på dispensasjon. Kun Rødt støttet beboerne da saken var oppe i bystyret.

Fylkesmannen og Kommunaldepartementet

I begynnelsen av januar 2017, mottok Plan- og bygningsetaten brev fra Fylkesmannen, som ville ha en ny gjennomgang av ny og permanent tennishall på Disenjordet.

I brevet fra Fylkesmannen sto det blant annet:

«Saken vil bli vurdert i sammenheng med klage over rammetillatelse oversendt av Oslo kommune 7. noveber 2016. Det varsles med dette at dispensasjonsvedtaket kan bli omgjort.»

Fylkesmannen avgjorde så at vilkårene for å innvilge dispensasjon i byggesaken, ikke var tilstede.

Så påklaget tennisklubben avgjørelsen til Kommunaldepartementet, som etterhvert sa seg enig med Fylkesmannen.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse