- Har politiet for mye makt?

Vil ha bedre trafikkforhold: Lettvintveien-beboerne, med politiker-støtte fra Ivar Christiansen (Ap), vil ha enveiskjøring i Lettvintveien. Fra venstre: Beboer Rune Skoglund, politiker Ivar Christiansen (Ap), og beboerne Lars Giil, Monica Arntsen, Linn Helland og Berit Sarastuen. Arkivfoto

Politiets omregulering av Lettvintveien til toveiskjøring, skjer på tross av beboernes og lokalpolitikernes ønsker. – Har politiet for stor makt i slike saker, spør bystyremedlem Ivar Christiansen (Ap).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.08.2007 kl 09:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Før sommerferien skrev Nordre Aker Budstikke om Lettvintveien. Kampen om å få veien tilbake til enveiskjøring er ennå ikke over. Bystyremedlem Ivar Christiansen (Ap) fra Grefsen er på beboernes side. Han satt selv i bydelsutvalget (BU) for Nordre Aker på 90-tallet.

- BU gjorde vedtak, med støtte fra Sporveien, om at Lettvintveien,etter ferdigstillelse av Storo-krysset, igjen skulle bli enveiskjørt. Men det er lenge siden krysset ble ferdig, og Lettvintveien er fortsatt toveiskjørt. At politiet velger å ignorere bydelens vedtak, er både overraskende og sjokkerende, sier Christiansen.

Politiet endrer ikke

I forbindelse med omreguleringen av Storo-krysset på 90-tallet, valgte politiet å omskilte Lettvintveien fra enveiskjøring til toveiskjøring. Slik er det fortsatt. Buss 56 kjører gjennom Lettvintveien, men Sporveien har overfor bydelen bekreftet at de kan godta en løsning hvor bussen bruker Lettvintveien den ene strekningen og Kapellveien den andre strekningen. Kapellveien er fortsatt enveiskjørt. Både beboere og bydelen har klaget på omgjøringen i Lettvintveien, men Politiet nekter å endre veien tilbake til enveiskjøring. I et brev av 17. desember 1999, sendt til daværende bydel Grefsen/Kjelsås, heter det blant annet.

"…Politiet er forøvrig av den oppfatning at i Oslo må det aksepteres trafikk, også i boligveier. Det er en følge av at en har valgt å bosette seg i en by".I tillegg skriver politiførstebetjent Reidar Førre Larsen i brev 15. november 2004 til Lettvintvei-beboer:

"Politiet ønsker ikke å innføre envegsregulering på nevnte strekning. Erfaring viser at farten øker med slik regulering og dette er ikke forenlig med trafikksikkerhet. "

Samferdselsetaten enig

I motsetning til de fleste andre offentlige avgjørelser av betydning for mange, trenger ikke politiets veireguleringer og skiltpolitikk, som i Lettvintveien, å bli sendt ut på høring eller gjennomgå noen form for demokratisk prosess. Men samferdelsetaten blir informert.

- Etaten blir underrettet av politiet når de ønsker å lage en slik omregulering. Regelen er at hvis samferdselsetaten ikke gir noen tilbakemelding innen noen uker, så godtar etaten endringen, sier seksjonssjef Torgeir Engesveen.

Ifølge politiets forskrift av 21. oktober1997, som gjelder Lettvintveien, har ikke samferdelsesetaten hatt noen innvendinger til omreguleringen.

Til politiet

- Hvis det virkelig er slik at politiet kan velge 100 prosent å ignorere vedtak og utredninger som bydelens folkevalgte politikere har brukt masse tid og krefter på å utarbeide – ja da er jo politiets handlemåte en total overprøving av den demokratiske prosessen. Det gjør politikerne maktesløse overfor et slags politi-enevelde, sier en engasjert Christiansen.

- Lettvintveien har vært mye diskutert blant beboere og bydelsrepresentanter – gjennom flere år. Det er uansett på tide å få prøvet saken helt ut. Jeg vil be om skriftlig redegjørelse fra byrådet hvorvidt dette er en vanlig – og akseptabel – fremgangsmåte av politiet, sier Christiansen.

Og ifølge Christiansen har BU bedt samferdselsetaten fremme egen sak for byrådet – vedrørende trafikken i området Grefsenveien/Kjelsåsveien.

- Det begynner også å bli noen år siden, men foreløpig har ikke samferdelsetaten fulgt opp bydelens anmodning, sier Christiansen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse