- Helst sett NIVA-bygget revet

Akhtar Chaudhry

Endelig beslutning i det videre arbeid med Brekkeveien 8 og 19 skulle vært behandlet i bystyret forrige uke, men saken ble utsatt.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Slik vil det se ut dersom arkitekt og utbygger får det som de vil. Rondane-veien ser ut til å bli den nye marka-grensen. Produksjonshallen til Tandberg-fabrikken er et annet byggeprosjekt.

Brekke: Flere av partiene hadde innvendinger til utbyggingsplanene i Brekkeveien 8 og 19.

Klausul

- Komiteens medlemmer fra SV er skeptiske til utbyggingsvolumet, selv om vi er positive til at de eksisterende industri- og kontorbygg omformes til boliger, sier Akhtar Chaudhry (Sv), fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen.

- Vi hadde helst sett NIVA-bygget revet, men erkjenner at Oslo kommune ikke har hjemmel til dette. Vi legger imidlertid inn en klausul om at den dagen bygningen av en eller annen grunn må rives, så vil det ikke være anledning til å gjenreise bygget høyere enn til fire etasjer, og er uenige i at dagens NIVA-bygg utvides.

Ønsker å redusere høyden

- Vi gikk dessuten imot bygging av en fire-etasjers blokk på kommunes egen tomt, som vil virke forstyrrende i forhold til landskapet, og ønsker å ta ut hele feltet (Felt C).

- Vi har bedt byrådet om å komme tilbake med et nytt reguleringsforslag på feltet med omregulering til barnehageformål. Vi mener også at det ikke skal bygges så høyt som planforslaget legger opptil (i felt B), og har foreslått at samtlige bygg i feltet reduseres med to etasjer, informerer Chaudhry fra SV's bystyregruppe i Oslo.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse