Helt uklart hvor fotballbanen skal erstattes

Wenche Jensen (f.v.) og Anne Hamre, fra Sogn Hagekoloni, sammen med leder for Oslostudentenes idrettslag, Vilde Matilde Skram. De tre møtte opp i bydelsutvalget for å fortelle om sin motstand mot utbyggingen i Trimveien 4. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) vil bygge 500 studentboliger på fotballbanen ved Domus Athletica, men møter skepsis i nabolaget. Oslo kommune krever en fullverdig erstatningsbane, men samskipnaden vet ikke hvor den kan ligge.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.01.2017 kl 11:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN/ULLEVÅL: Torsdag 5. november var SiOs forslag til omregulering av Trimveien 4 fra idrettsbane til boliger, området øst for Domus Athletica, til behandling i bydelsutvalget i Nordre Aker.

I Åpen halvtime fikk de nyvalgte lokalpolitkerne høre at misnøyen mot boligplanene er store. Både leder for Oslostudentenes idrettslag (OSI), Vilde Matilde Skram, og representanter fra Sogn Hagekoloni tok ordet og ga sterkt uttrykk for sin motstand.

Studentidrettslaget: Mister et tilbud som favner bredt

Se bildet større

Vilde Matilde Skram, leder i Oslostudentenes idrettslag (OSI). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Banen brukes av 1200 studenter i uka, og vi er kjempebekymret for forslaget om omregulering, siden SiO ikke har definert hvor erstatningsbanen skal ligge, sa Skram, som ga uttrykk for at det er viktig at banen ligger i nærheten av universitetet, slik at den kan brukes i en travel studenthverdag.

– Banen er et godt tilbud, blant annet for folk som sliter psykisk, den fører til mer bevegelse, og favner en aldersgruppe som gjerne faller utenfor organisert idrett. Vi skulle helst ha beholdt banen, i tillegg til å få bygget et nytt anlegg. OSI ønsker at dere spiller inn at tomten ikke bør omreguleres før vi har fått et fullverdig forslag til hvor erstatningsbanen bør være, sa Skram til lokalpolitikerne.

LES OGSÅ: Intervju med OSI-leder: – SiO argumenterer med at banen blir lite brukt. Det er ikke riktig.

Sogn: Vil ta sola fra kolonihagen

Fra Sogn Hagekoloni møtte Anne Hamre og Wenche Jensen. De kunne fortelle at beboerne i kolonihagen er bekymret for planene om utbygging av idrettsbanen.

Se bildet større

Slik foreslår SiO at studentboligutbyggingen i Trimveien kan bli. Domus Athletica til høyre for nybyggene, og Sogn HAgekoloni til venstre. Bak er eksisterende Vestgrensa studentby. FOTO: LMR-ARKITEKTUR AS/SIO

– Selv er jeg nærmeste nabo, med terrasse rett mot banen. Og jeg kan bekrefte at den er i bruk hele tiden, helt til lyset slås av om kvelden. At SiO i planforslaget sier at den er veldig lite i bruk provoserer meg. Som pensjonist bor jeg i kolonihagen fra det er lov å flytte ut om våren og helt til 1. november, sa Hamre.

Hun la til at høyden på de foreslåtte byggene vil skjerme for ettermiddagssola og at hele kveldssola blir borte deler av året.

– Dermed blir også dyrkemulighetene borte, sa hun.

Kolonistene fikk sprøsmål fra SV-representant Heidi Rømming om de hadde sett på det alternative forslaget fra Plan- og bygingsetaten, der de foreslår å redusere høydene og flyttet husene, og om det ville ta bedre hensyn til lysforholdene.

– Vi fikk et kart over lysforholdene, og våre folk fikk helt andre resultater enn det som ble lagt frem. Med reduserte høyder møtes vi på midten. For oss er det viktig hvor høye byggene blir. Men vi syns det er trist å ta fra så mange idrettsbanen som er så til de grader i bruk, sa Hamre.

Ny kommunedelplan krever erstatningsbane

Bydelsutvalget uttalte seg også om utbyggingsforslaget i mars, da prosessen var langt ferskere og før det endelige reguleringsforlsaget var klart.

Den gangen avviste bydelsutvalget planene, fordi det ville medføre nedbygging av idrettsbanen. Slik saken lå den gangen mente både SiO og Plan- og bygningsetaten at omreguleringen ikke utløste krav om erstatningsareal.

I mellomtiden har imidlertid en ny kommunedelplan for Oslo blitt vedtatt av bystyret. Slik PBE leser det nye vedtaket, vil nedbygging av idrettsanlegg, slik som det som ligger i Trimveien 4, nå utløse krav om erstatning. Den nye idrettsbanen må være like stor, og stå ferdig før den gamle blir utilgjengelig for brukerne, ifølge rekkefølgebestemmelsene i den nye kommuneplanen.

Bydelsutvalget valgte denne gangen å støtte Plan- og bygningsetatens anbefaling av prosjektet, så lenge idrettsbanen erstattes. Diskusjonen i BU bar denne gangen langt mer preg av at boligbygging på tomten er svært sannsynlig, all den tid PBE går god for forslaget – riktignok med en rekke øvrige innvendinger som nå foreligger.

LES OGSÅ: Møt det nye bydelsutvalget: Alle vil ha Høyre-Per

Plan- og bygningsetatens innvendinger

Blant annet fraråder etaten den foreslåtte bebyggelsesstrukturen, som de mener gir en «lite effektiv utnyttelse av tomten, lukket og tett» og vil kunne gi dårlig bokvalitet.

PBE pålegger også SiO at det «sikres en gangforbindelse på tvers av studentbyen i bestemmelsene, og tilrettelegges for en forbindelse mellom studentbyen, turvei B5 og hagekolonien.»

Nedslagsfeltet for den regulerte, men ennå urealiserte, gangbroen over Ring 3 (nordøst for planområdet), vil dessuten kunne komme i konflikt med det foreslåtte utbyggede området.

Bydelsutvalget ber dessuten, etter et omforent forslag fra SV, om at en større del enn det foreslåtte ti prosent av takarealet på den nye bebyggelsen beplantes.

Hvor skal banen erstattes?

– Har dere et forslag til hvor en ny bane kan anlegges? spurte bydelsutvalgsleder Per H. Christiansen (H) OSI-lederen Vilde Matilde Skram i BU-møtet.

Til svar fikk de at OSI ser for seg en bane på Kringsjå, slik at den også kan bli brukt av skolene på dagtid. Dagens bane står ubrukt på dagen, før studentidretten inntar anlegget på kveldstid, fortalte hun.

– På den måten kan flere få glede av banen, i tillegg til at vi kan være flere om vedlikeholdet av den, sa Skram.

SVs Heidi Rømming pekte på at det «begynner å bli fullt på Kringsjå» og kanskje derfor ikke er så lett å finne et passende erstatningsareal. Hun foreslo å be SiO se etter erstatningsareal i Gaustadbekkdalen.

– Jeg mener det er områder der som ennå ikke er regulert. Den plasseringen vill være bedre med tanke på avstanden til universitetet, sa Rømming.

Høyres Per Morten Klette viste til at en eventuell fremtidig ny grunnskole på Sogn/Blindern med en slik plassering ville kunne nyte godt av en idrettsbane her, på dagtid. BU valgte derfor å peke på Gaustadbekkdalen som plassering i sitt vedtak.

LES OGSÅ: Vi sendte dette bildet til Bymiljøetaten. Da så de hva som var feil med sykkelveien

SiO: PBE anbefaler planene

Se bildet større

SiO-direktør Trond Bakke og styreleder Tone Standal Vesterhus under et BU-møtet i mars. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nordre Aker Budstikke har stilt spørsmål om utbyggingen til SiOs boligdirektør Trond Bakke, og fått følgende svar på e-post:

– Hva synes dere om at Plan- og bygningsetaten (PBE) har snudd med tanke på kravet om erstatningsareal, og nå sier at prosjektet forutsetter ny fullverdig 11-bane hvis den eksisterende bygges ned?

– Her blir ikke spørsmålsstillingen helt riktig. Det er ikke PBE som har snudd, men det er kommet et nytt politisk vedtak i Oslo kommune etter at planen ble utarbeidet som stiller andre krav, skriver Bakke.

– Hvor ser SiO at en erstatningsbane kan bygges?

– Vi har ingen konkrete alternativer til opparbeidelse av ny kunstgressbane. SiO ønsker å tilrettelegge for allment tilgjengelige utearealer og nærmiljøanlegg i studentbyen som vil øke tilbudet på aktivitetsarealer for barn og unge i nærområdet. Vi ønsker også å anlegge en syverbane et annet sted i Vestgrensa slik det er illustrert i vårt planforslag, skriver han.

– Hva mener SiO om PBEs innvendinger mot utforming og forslag om endrede høyder og ny plassering av blokkene?

– Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om erstatningsarealer. Nå er det høring frem til 30.11., avslutter boligdirektøren.

Planforslaget kan leses i sin helhet på Plan- og bygningsetatens nettsider, og fristen for tilbakemelding i høringsrunden er 30. november.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse