Her blir det ny skole, selv om tomteier vil ha boliger

(Illustrasjon: Undervisningsbygg Oslo KF / Asplan Viak)

Bystyret vedtok i desember å omregulere Voldsløkka-tomten til skole, stikk i strid med tomteeierens ønske for eiendommen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.02.2018 kl 11:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta: Bystyrets vedtak

1. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Uelands gate 85, som reguleres til:

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
- Undervisning/Idrettsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjørevei
- Fortau
- Sykkelfelt

Grønnstruktur
- Friområde

Hensynssoner
- Andre sikringssoner – restriksjoner for anlegg i grunnen, H190
- Bevaring kulturmiljø, H570
som vist på kart merket kartnr. ONV-201214524-2, datert 08.11.2016 og revidert 02.05.2017.

2. De ansatte på skolen skal være med å utforme regler for bruk av utearealene i tilknytning til skolegården slik at de kan ha god oversikt over elevene i friminuttene.

3. Bystyret ber byrådet om å sikre rask fremdrift på reguleringen av nedre del av Voldsløkka.

4. Bystyret ber byrådet sikre at det på nedre del av Voldsløkka blir toaletter som er tilgjengelige for allmenheten, og se på mulighetene for at dette løses i tilknytning til flerbrukshallen.

Oslo bystyres sekretariat, den 14. desember 2017

VOLDSLØKKA: Bystyret vedtok 13. desember 2017 å omregulere nedre del av Voldsløkka – Uelands gate 85 – fra industri til kombinert formål undervising/idrettsanlegg, med skole for 720-840 elever i et nytt bygg på fem skoleetasjer med flerbrukshall.

Planen sikrer bevaring av Heidenreichbygningen, oppgradering av deler av Uelands gate og tilstøtende friområde.

Ønsket boliger

Det er eiendomsfirmaet Profier AS som eier Uelandsgate 85. De foreslo å omregulere tomta til boliger. Boligalternativet la opp til kvartalsbebyggelse med inntil sju boligetasjer og ca. 275 boenheter.

Bystyret forkastet disse planene, og vedtok heller Undervisningsbygg sitt ønske om skole. Bystyret ber byrådet om å sikre rask fremdrift på reguleringen av eiendommen.

Bystyrevedtaket har klagefrist 5. mars i år.

Se bildet større

Reguleringsområdet (Illustrasjon: Asplan Viak)

Skole i 2022

Det var i forbindelse med fremleggelsen av skolebehovsplanen i mars i fjor, at Utdanningsetaten presenterte sine ønser om en ungdomsskole på eiendommen. Denne skolen skal etter planen ta imot elever fra skolene Tåsen, Berg og omkringliggende skoler i Bydel Sagene, og stå ferdig i 2022.

Eier protesterte

I Finansavisen tidligere i år uttrykte styreleder hos tomteeieren Profier, frustrasjon over bystyrets vedtak.

– Vi er oppgitt over rettstilstanden i Norge i ekspropriasjonssaker. Vi mener nok man blir for dårlig kompensert for det man gir fra seg, sier Odd-Einar Christophersen.

Profier kjøpte eiendommen for 230 millioner kroner i 2012. Alt etter utnyttelsesgrad, regner Finansavisen på en fortjeneste på mellom 280 og 370 millioner for Profier ved oppføring og salg av boliger på tomta. Da går man ut fra en tomteverdi på 420 og 550 millioner kroner. For PBEs utnyttelsesforslag, blir tomtens verdi på rundt 340 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Les mer om Profiers innsigelser mot skolevedtaket, og Oslo kommunes svar, i denne saken.

Les hele reguleringsvedtaket, se saksvedlegg og fremgangsmåte for å klage på vedtaket, i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

LES OGSÅ:

Boligutvikler mener kommunen kupper tomt til skoleformål

Skolebehovsplanen: To nye skoler og én stor utvidelse i Nordre Aker

2015: 375 boliger eller ny skole ved Voldsløkka?

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse