Her er de prioriterte sykkelstrekningene i Nordre Aker

Bydelsutvalget har foreslått strekninger de ønsker at Sykkelprosjektet i Oslo kommune skal tilrettelegge for sykling. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelsutvalget har sendt inn sine forslag til nye sykkeltraseer i bydelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.11.2016 kl 14:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta

Sykkelprosjektet følger opp

  • Sykkelprosjektet tar i mot og behandler søknader fra bydelene om ulike aktiviteter og tiltak som de vil gjennomføre. Det er opp til hver enkelt bydel hvordan de velger ut tiltak, men bydelsutvalgene skal være informert om det som gjennomføres for at det skal ha både politisk og administrativ forankring.
  • Byrådet har gitt 10 millioner kroner som skal gå til bydelene for å få flere til å gå og sykle i 2016. I 2017 økes dette til 20 millioner.
  • Lurer du på hvordan din bydel jobber med dette, kan du ta kontakt med bydelen du tilhører. Nordre Aker: post@bna.oslo.kommune.no

Kilde: Sykkelprosjektet, Bymiljøetaten

NYDALEN: Det var etter et møte med Sykkelprosjektet i Oslo kommune at Bydel Nordre Aker tidligere i år ble bedt om å løfte frem hvilke strekninger de ønsker skal tilrettelegges bedre for syklister. Det er Sykkelprosjektet, en del av Bymiljøetaten, som hel- eller delfinansierer utbedringene. Det er i 2016 avsatt 10 millioner kroner til bydelstiltak, i 2017 økes dette til 20 millioner kroner.

Flere bydeler har allerede foreslått strekninger og traseer, og under bydelsutvalgsmøtet 3. november behandlet lokalpolitikerne saken.

Vedtak fra 2014

Det ser i midlertid ikke ut til å være noen automatikk i at foreslåtte strekninger umiddelbart blir utbedret. Allerede i 2014 listet nemlig bydelsutvalget opp hvilke strekninger de ønsket prioritert for sykkel. (NB! Dette var før Sykkelprosjektet ble opprettet). Disse var:

  • 1. Grefsenveien opparbeidet som miljøgate med sykkelfelt i veibanen, fra Kjelsås til Storo
  • 2. Carl Kjelsens vei fra Sognsveien til Maridalsveien
  • 3. John Colletts allé-Jutulveien – Grønn Rute til Uelandsgate
  • 4. Nordbergveien fra Sognsveien til Tåsenveien
  • 5. Lofthusveien med forbindelse til Grefsenveien
  • 6. Kjelsåsveien fra Brekkekrysset til Grefsenveien 15
  • 7. Kapellveien fra Grefsenveien til Engebråten

I planen for hovedsykkelveinettet i Oslo kommune er Sognsveien, Maridalsveien og Blindernveien prioriterte strekninger. I Sognsveien, Blindernveien og Maridalsveien opp til Carl Kjelsens vei har det kommet sykkelfelt. Fra Carl Kjelsens vei, over Korsvoll og til Hammeren i Maridalen, har det ikke blitt gjort noe som helst.

Det til tross for at det er elleve år siden arbeidet med å bedre trafikksikkerheten i Maridalen ble vedtatt. I oktober arrangerte Sørbråten IL og politiet en aksjon langs Maridalsveien, der de satte fokus på trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, og fortalte hvordan de ønsker at sykkel- og rulleskitilpasningen bør gjøres. Det er en annen løsning enn Bymiljøetaten ønsker.

Hvilken løsning som skal velges langs Maridalsveien er et tema som engasjerer. Dette innlegget fra Naturvernforbundet skapte stort engasjement forrige uke: «Ikke ødelegg Maridalen»

Tryggere skoleveier

Ettersom ingen av de syv fremhevede strekningene over ennå er bygget ut for sykkel, opprettholder bydelsutvalget prioriteringen fra 2014.

Dessuten vises det til BU-saken «Kartlegging av trafikkmiljøer ved skoler og
eldresentre i bydel Nordre Aker» fra 2014. Her ble det utarbeidet en omfattende rapport i samarbeid med FAU-ene og eldresentrene i bydelen. Denne viser også en prioritering over trafikkmiljøer lokalt hvor det er ønskelig å bedre trafikksikkerheten.

LES OGSÅ: I 2015 overleverte bydelsutvalget og skolenes FAU-er en rapport om skoleveisikkerhet til samferdselsbyråden

Videre ønsker bydelsutvalget at det tas spesielt hensyn til at elever som bytter skoletilhørighet får en tryggere skolevei når nye sykkelveitiltak i bydelen skal prioriteres.

Her vises det spesielt til strekningen mellom Korsvoll og Engebråten skole – langs Frysjaveien og over Akerselva.

Bakgrunnen er at en stor andel av neste års åttendeklassinger som i dag går på Korsvoll skole, trolig får skoletilhørighet på Engebråten i 2017, fordi Nordberg ungdomsskole er full. Bydelsutvalget gjorde et eget vedtak om å trygge skoleveien i møtet 3. november, etter innspill fra Korsvoll skoles FAU. Les hele saken om det her: Elevene må gå med lommelykt på skoleveien.

Ønsker medvirkning

Videre vedtok BU å sette sykkeltiltak på dagsorden i 2017. I starten av neste år ønsker de at Bymiljøetatens Sykkelprosjekt skal gi en grundig redegjørelse og oppdatert gjennomgang av gjenstående sykkelprosjekter som bydelen tidligere har prioritert.

BU understreker også viktigheten av medvirkning fra bydelens innbyggere før fremtidige sykkelvedtak gjøres.

Bydelen vil få svar

May Andrine Gran i Sykkelprosjektet opplyser at de nå vil gå gjennom vedtaket fra bydelsutvalget, trinn for trinn.

– Deretter vil de få et svar på alle punktene om hva som er mulig å gjennomføre innenfor rammene av bydelssatsingen, samt et tidsperspektiv, sier hun.

Gran opplyser at det er opp til bydelen hvor raskt de klarer å gjennomføre tiltakene som blir godkjent. Tiltak som kan gjennomføres allerede i år vil kunne få bevilgninger fra potten på 10 millioner. Byrådet ønsker å øke bydelssatsingen til 20 millioner kroner i 2017.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse