ANNONSE
Annonse

Her er flest fornøyde med sykehjemmet

Beboerne på sykehjemmene i Nordre Aker oppgir at de er fornøyde med aktivitetstilbudene. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

De ideelt drevne sykehjemmene kommer best ut i beboer- og pårørendeundersøkelsen fra 2016. Blant bydelens sykehjem er det flest fornøyde pårørende ved Nordberghjemmet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 18.01.2017 kl 11:21

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Hele 97 prosent av de pårørende på Nordberghjemmet som har svart sier at de er «enig» eller «helt enig» i påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på». Dette er nest best score av alle sykehjemmene i Oslo.

Bare ved Villa Enerhaugen i Bydel Gamle Oslo sier flere pårørende at de er fornøyde. 100 prosent av de pårørende svarer der «enig» eller «helt enig».

Tilsvarende resultat for de andre sykehjemmene i Nordre Aker er 90 prosent på Grefsenhjemmet, mens 71 prosent svarer det samme på Lillohjemmet.

Ideelle på topp

Selv om det er et kommunalt drevet sykehjem som oppnår størst grad av tilfredshet blant de pårørende, er seks av de 15 sykehjemmene med best score (90 prosent eller bedre) drevet av private, ideelle stiftelser.

Like mange private, kommersielle drevne havner på topp 15. Bare tre av de kommunale sykehjemmne får en score over 90 prosent.

Alle de ti private, ideelle sykehjemmene har 86 prosent eller høyere tilfredshet blant de pårørende. For de tolv privatdrevne sykehjemmene spriker tilfredsheten fra 74 til 96 prosent. De kommunalt drevne varier fra 69 prosent til 100 prosent tilfredshet.

Se hele oversikten i faktaboksen!

LES OGSÅ: Denne gjengen lager aktivitet og underholdning for de eldre. De er årets navn i Nordre Aker!

Disse deltok

Beboerundersøkelsen ble gjennomført som fokusgruppeintervjuer med tre til fem beboere på 41 sykehjem i Oslo, eller utenbys sykehjem kommunen kjøper plasser hos.

Det var sykehjemmene selv som valgte ut deltakerne, etter en mal fra Helsetaten.

Pårørendeundersøkelsen ble gjennomført ved 47 sykehjem. Totalt deltok 1816 personer, noe som utgjør 52 prosent av de inviterte pårørende.

Mange fornøyde

83 prosent av de pårørende som har deltatt i undersøkelsen er «enige» eller «helt enige» i påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på.»

78 prosent av beboerne som i de kvalitative intervjuene ble spurt om de ville anbefale sykehjemmet til andre som trenger sykehjemsplass, svarer 78 prosent ja.

LES OGSÅ: Frivillig innsats kan gi en bedre alderdom: Alle har vel rett på en sykkeltur og vind i håret!

Sykehjem i Nordre Aker

Det ligger tre sykehjem i Nordre Aker.

Disse er Grefsenhjemmet, som har 71 ordinære langtidsplasser, og er drevet av den private, ideele stiftelsen Stiftelsen Grefsenhjemmet, med tilknytning til Grefsen menighet.

Lillohjemmet er et kommunalt sykehjem med 72 plasser; 18 for demente og 54 somatiske langtidsplasser.

Nordberghjemmet har 66 ordinære langtidsplasser. Eierformen er privat, ideell og diakonal gjennom Stiftelsen Nordberghjemmet, med utspring fra Nordberg menighet. (Kilde: Oslo kommune).

Nordberghjemmet er et av tre sykehjem i Nordre Aker som har fått tilbakemeldinger i beboer- og pårørendeundersøkelsen 2016. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Resultater i Nordre Aker

I beboerintervjuene ved alle de tre sykehemmene kommer det frem at beboerne trives, føler seg trygge og er godt fornøyde med personalet og kvaliteten på den hjelpen de får.

Ved alle tre sykehjem opplever imidlertid de spurte beboerne at personalet tidvis har det travelt. Enkelte steder må de vente lenge fra de har trukket i snora til hjelpen kommer, og alle tre steder ønsker de at det kunne være flere på jobb.

På Lillohjemmet og Grefsenhjemmet svarer de spurte at kvaliteten på pleien er personavhengig. Dette gjenspeiles i pårørendeundersøkelsen ved alle tre sykehjem.

LES OGSÅ: Hvorfor bryr vi oss ikke mer om hvordan de gamle har det?

Ved alle sykehjemmene oppgir de spurte beboerne at de er fornøyde med aktivitetstilbudet. I pårørendendersøkelsen er svaret på det samme varierende. Mens 69 prosent av de spurte ved Nordberghjemmet og 58 prosent ved Grefsenhjemmet er fornøyde med aktivitetstilbudet, er 44 prosent det samme ved Lillohjemmet.

De spurte beboerne er fornøyde med maten de får, men på Lillohjemmet er de spurte ofte misfornøyd med middagene de får servert, som kommer fra storkjøkken.

Andelen svar fra de pårørende som ble invitert til å delta i undersøkelsen, fordelte seg slik: Grefsenhjemmet 53 prosent, Lillohjemmet 63 prosent og Nordberghjemmet 50 prosent.

Du kan lese hele Beboer- og pårørendeundersøkelsen her (Oslo kommunes nettsider)
Vedlegg til undersøkelsen, og svar per sykehjem, kan leses her.

NB! Det er store forskjeller i antall beboere, antall deltakere og svarprosent på sykehjemmene. Helseetaten opplyser at det varierer om forskjeller mellom sykehjem faktisk kan sies å være statistisk signifikante fra hverandre, eller om de er helt tilfeldige.

Tåsen Helsehus (tidligere Tåsenhjemmet) er et kortids- og rehabiliteringstilbud, og har ikke vært med i undersøkelsen. Beboerne flyttes i februar 2016 til nytt bygg på Ullern. Dagens bygning på Tåsen rives og blir erstattet av et nytt sykehjemsbygg. Les mer om det her!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse