ANNONSE
Annonse

Her er ledigheten fortsatt lavest i byen

Arbeidsledigheten i Nordre Aker er nok en gang lavest i Oslo, og den fortsetter å falle, målt mot samme tid i fjor, og forrige måned. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nordre Aker er fortsatt bydelen med lavest arbeidsledighet i Oslo. Og ledigheten fortsetter å falle.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Denne uken kunne NAV melde at arbeidsledigheten i Oslo er på vei ned.

Ved utgangen av april er 12.371 personer eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige. Det er en nedgang på 5 prosent, eller 658 personer, sammenlignet med april i fjor.

– Ledighetsutviklingen hittil i år har vært bedre enn forventet. Økt bruk av tiltaksplasser har bidratt til å forsterke nedgangen i antallet helt arbeidsledige. Det var 534 flere personer i tiltak i april i år enn i april i fjor, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo, i en pressemelding.

Nordre Aker: Lavest andel ledige og størst nedgang

Ved utgangen av april har bydelene Nordre Aker og Vestre Aker lavest ledighet i Oslo. Her er henholdsvis 1,7 prosent og 2,2 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige. Høyest ledighet har bydelene Søndre Nordstrand (5 prosent) og Gamle Oslo (4,7 prosent).

Størst ledighetsnedgang har bydelene Nordre Aker og Grorud med henholdsvis 20 prosent og 14 prosent. Nordre Aker har 474 helt arbeidsledige og Grorud har 560 arbeidsledige.

Nordre Aker har i lang tid hatt lavest ledighet i Oslo. Og det er ikke bare fra samme tid i fjor at ledigheten faller. Nedgangen er på 0,1 prosentpoeng fra forrige måned.

Bydelen hvor ledigheten øker mest sammenlignet med samme tid i fjor er Ullern, som har en vekst på 21 prosent. Ved utgangen av april er det 420 helt arbeidsledige i bydelen eller 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Helt ledige i april 2016, fordelt på bydel. Tabell fra NAV Oslo.

Stabilt i Oslo

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 1 prosent. Ved utgangen av april utgjør summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 14.823 personer.

2400 flere utlyste stillinger

I Oslo har det vært utlyst 35 449 stillinger de siste 12 månedene. Det er en økning på 7,3 prosent eller 2420 stillinger sammenlignet med samme periode i fjor. Kun tre yrkesgrupper har en nedgang i antallet utlyste stillinger det siste året. Disse er ingeniør- og ikt-fag (16 prosent), undervisning (7 prosent) og meglere og konsulenter (2 prosent). Yrkesgruppene som har størst vekst i antallet utlyste stillinger er bygg og anlegg (25 prosent), kontorarbeid (24 prosent) og serviceyrker og annet arbeid (24 prosent).

– Økningen i utlyste stillinger kan både være tegn på økt aktivitet eller økende rekrutteringsproblemer. Derfor blir det spennende å se hvilke forventninger Oslovirksomhetene har til rekruttering det kommende året, når resultatene fra NAVs bedriftsundersøkelse offentliggjøres 3. mai, forteller Hildrum.

Størst oppgang for ingeniør- og ikt-fag

Ledigheten har økt med 161 personer for de med yrkesbakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker. Det tilsvarer 16 prosent flere helt ledige enn for ett år siden.

Ledigheten blant meglere og konsulenter har økt med 10 prosent det siste året. Deretter følger ledere og akademiske yrker med en oppgang på henholdsvis 9 prosent og 8 prosent. I samme periode var nedgangen i ledigheten størst for personer med yrkesbakgrunn fra industriarbeid (14 prosent), bygg og anlegg (12 prosent) og serviceyrker og annet arbeid (11 prosent).

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse