ANNONSE
Annonse

Her er oppsummeringen fra «folkemøtet» om kommuneplanen

Gudveig Henryette Aaby - her ved annen anledning, var i medvirkningsmøtet våren for to år siden. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA (ARKIVFOTO)

Nordre Aker ble invitert til medvirkningsmøte våren 2014, sammen med andre bydeler, om Kommuneplanen fram mot 2030. – Jeg var faktisk på det møtet, ingen nevnte Grefsen! ifølge grefsenbeboer Gudveig Henryette Aaby.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.03.2016 kl 09:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN/NORDRE AKER/OSLO: Mange steder i vest er spesielt nevnt, men ingen stedsnavn i Nordre Aker er nevnt i oppsummeringen fra møtet. Se hele oppsummeringen fra medvirkningsmøtet nedenfor, en oppsummering som også fulgte politisk behandling inn i bystyret.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med byrådsavdeling for byutvikling, som har vært behjelpelige med å nøste opp hvor og når det har vært informert om den nye kommuneplanen frem mot 2030, med tanke på hvor og når det har vært annonsert og avholdt såkalte medvirkningsmøter.

LES OGSÅ: Fra politisk møte i bydel Nordre Aker, 14. mars 2016: Ber om at Grefsen tas ut av kommuneplanen.

Møte 10. april 2014

Medvirkningsmøtet for Nordre Aker ble avholdt 10. april 2014. Det var et møte sammen med Ullern og Vestre Aker. Møtet ble avholdt et stykke unna Nordre Aker, nemlig på Lilleaker, klokken 17.00 til 20.00.

I alt ble det avholdt fire åpne medvirkningsmøter i forbindelse med kommuneplanen. Bydelene ble delt inn i grupper og det ble holdt ett møte for hver av grupperingene.

Møtet ble holdt på Folkets hus på Lilleaker.

Grefsenveien, sett ned mot Storokrysset. Bildet er sannsynligvis tatt i perioden 1935-40, og tilhører Oslo museum. FOTOGRAF: UKJENT/OSLO MUSEUM (Creative Commons-lisensiert)

Ikke referat

Det ble ikke skrevet referat i medvirkningsmøtene, men det ble gjort gruppearbeid og gitt tilbakemeldinger i plenum. Disse innspillene ble tatt vare på og lagt ved saken ved politisk behandling.

Medvirkningsmøtene fungerer som følger: Først holdt byråden og etatsdirektøren innledninger om kommuneplanen. Så er det gruppearbeid hvor deltagerne går inn i grupper som har oppgitte temaer de skal diskutere.

Til sist er det en «åpen runde» i plenum hvor de fremmøte kan stille spørsmål eller komme med innspill om hva de måtte ønske til byråden og etatsdirektøren.

Vedlegg til politisk behandling

Det er som nevnt ikke skrevet referater fra medvirkningsmøtene, men i selve gruppearbeidet, der man diskuterte oppgitte temaer, skrev deltagerne sine innspill på post it-lapper. Disse «post it»-innspillene er gjengitt til sist i et vedlegg som fulgte KP til politisk behandling (vedlegg 81.2.26 Sammendrag av høringsinnspill med
kommentarer). Ifølge byrådsavdelingen, så er «post it»-innspillene - også eventuelt de fra Nordre Aker, samlet under betegnelsen Oslo Vest, i sakspapirene. Her er innspillene fra møtet 10. april 2014.

Grefsenbeboer Gudveig Henryette Aaby forteller at hun var i dette møtet. Hun forteller følgende.

– Jeg var faktisk på det møtet, og satt ved samme bord som bydelspolitikere fra Nordre Aker. Byutviklingsbyråden var også der. Alt foregikk i generelle former, som man ser fra oppsummeringen er det ønsket at eksisterende boområder skal bevares, sier Aaby.

Hun fortsetter.

– Mange av forslagene ble også tatt ut, slett ikke alle forslagene på de gule lappene ble tatt med i slutten. Dette var å betrakte som et rent idédugnadsmøte, uten at noe ble opplyst konkret. Ingen nevnte Grefsen. Møtet var faktisk totalt intetsigende, ifølge Aaby.

Og legger til.

– Møtet kan i hvert fall ikke betraktes som noe godkjennelsesmøte av noe slag!

Annonsering

Plan- og bygningsetaten opplyser at medvirkningsmøtene for bydelene ble annonsert i papiravisene til Aftenposten, DittOslo Indre by, Akers Avis Groruddalen, Nordstrands Blad, Ullern Avis/Akersposten og Nordre Aker Budstikke. Sistnevnte i regi av Amedia, som da eide Nordre Aker Budstikke.

Denne annonsen ble rykket inn i Aftenposten og de lokale bydelsavisene i mars og april 2014.

Møtene ble også presentert i Plan- og bygningsetatens nettavis ByplanOslo. Det ble også sendt egne invitasjoner til bydelene. Med invitasjoner til bydelene menes invitasjoner til bydelsadministrasjonen og Bydelsutvalget.

Høring

Byrådet la forslag til kommuneplan ut på høring/offentlig ettersyn 11.02.2014 med frist 30.05.2014. Flere instanser ba om forlenget høringsfrist, særlig var det flere bydeler som ba om utsatt frist for å få behandlet kommuneplanen grundig politisk i de respektive bydelsutvalgene. Høringsfristen ble forlenget og den siste forlengende fristen ble satt til 23.06.2014. Høringsperioden ble kunngjort i Aftenposten og på kommunens hjemmesider.

Alt ifølge byrådsavdeling for byutvikling.

Mobiliserer 31. mars

Lørdag fortalt Kapellveien-beboer Benedicte Bull i Nordre Aker Budstikke om at nabolaget nå mobiliserer stort. En Facebook-gruppe, Stopp ødelegging av Nedre Grefsen, har i løpet av kort tid samlet nærmere 2000 følgere.

– Vi oppfordrer folk som er engasjert i saken til å melde seg inn, jo flere jo sterkere er vi. Dette handler jo ikke bare om de eiendommene som i kommuneplanen er pekt med utbyggings- og fortettingspotensiale. Kommer det mange og høye blokker nederst på Grefsen, så vil det få konsekvenser for de som bor lenger oppover i området også, sier Bull.

LES OGSÅ: Bull: – Vi skal klare å snu dette

Aksjonsgruppen planlegger også felles front i BU-møtet torsdag 31. mars, med oppmøte og avgang fra Morellbakken skole klokken 17.30.

Her kan du lese hva noen av lokalpolitikerne har uttalt i Nordre Aker Budstikke:

LES OGSÅ:

Følg saken om «kommunedelplan-avsløringen» her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse