Her er Oslos beste sykehjem

- Mer å hente på brukermedvirkning

Nordberghjemmet i Nordre Aker kommer best ut i beboer- og pårørendeundersøkelsen. FOTO: Arkivfoto

Beboere og pårørende har nå sagt sin mening om hvordan det står til med Oslos sykehjem. Se oversikten her!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2013 kl 20:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: To undersøkelser (høsten 2012) utført av Opinion Perduco og Helseetaten i Oslo kommune viser at 91 prosent av beboerne er helhetlig sett fornøyd eller i svært stor grad fornøyd, mens 88 prosent av de pårørende er tilfreds, ifølge byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.

Nordberghjemmet og Kajalund

Nordberghjemmet i Nordre Aker og Kajalund sykehjem i Ullern bydel kommer best ut. Sistnevnte var også best for et år siden.

- Undersøkelsene viser at de pårørende og beboerne totalt sett er litt mer fornøyde enn i fjor. Samtidig ser vi fremdeles at vi har mer å hente på å bli bedre på brukermedvirkning, sier byråd Aud Kvalbein (KrF)

Hun understreker at dette ikke bare er et spørsmål om ressurser, men også om hvordan man møter hver enkelt beboer og deres pårørende.

Brukerundersøkelsene er et viktig redskap for å forbedre kvaliteten på byens sykehjem.

- Resultatene fra undersøkelsene skal påvirke hvordan det enkelte sykehjemmet utvikler sitt kvalitetsarbeid, sier byråd Kvalbein.

Les også: Hovseterhjemmet og Smestadhjemmet på bunnen

Beboerundersøkelsen

Ifølge byrådsavdelingen og beboerundersøkelsen sier ni av ti beboere at de føler seg trygge på sykehjemmet de bor på. 85 prosent av beboerne mener at de får den hjelpen de trenger.

Beboerne gir utrykk for å være godt fornøyd med de ansatte ved sykehjemmene. Ni av ti sykehjemsbeboere mener de ansatte er lydhøre og høflige. Videre er det åtte av ti som mener at de ansatte snakker klart og tydelig slik at beboerne forstår de ansatte.

- Sammenlignet med tidligere års undersøkelser er det en tendens til at beboerne i økende grad får hjelp av de samme personene, ifølge Kvalbein.

Les også: Det skal bli vanskeligere å få sykehjemsplass

Pårørendeundersøkelsen

Blant fire kategorier var pårørende mest tilfreds med "Trygghet, privatliv og miljø", de var minst tilfreds med "Medvirkning og medbestemmelse".

Sykehjemmene som er drevet av ikke-offentlige organisasjoner kom bedre ut enn de kommersielle aktørene, som igjen kom bedre ut enn de kommunale sykehjemmene.

Forskjellene var størst når det gjaldt området "Aktiviteter og underholdning" og "Medvirkning og medbestemmelse", og minst når det gjaldt området "Trivsel og respektfull behandling", ifølge byrådsavdelingen.

Les også: Applauderer utvikling i hjemmetjenesten

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse