ANNONSE
Annonse

Her er oversikten over turveiene vi vil ha fikset

Ingeborg Briseid Kraft (V) tok med seg listen over alle turveiene Nordre Aker Budstikkes lesere har meldt inn, til Bymiljøetaten. Målet er å klargjøre hvem som har vedlikeholdsansvaret. Foto: Privat

Nestlederen i bydelsutvalget har tatt med listen til Bymiljøetaten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.07.2018 kl 07:31

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Ingeborg Briseid Kraft (V) er nestleder i bydelsutvalget, og brakte i vinter en sak om bydelens turveier og kratt opp på lokalpolitikernes bord.

Gjennom Nordre Aker Budstikke ville Venstre-politikeren ha tips om turveier, snarveier, stier, smett og smau i bydelen som trenger bedre merking, vedlikehold og oppfølging enn de får i dag.

– Innspillene jeg har fått gjelder både turveier som trenger oppgradering og turveier som har «forsvunnet» eller blitt stengt. Andre har blitt forsøkt snikprivatisert, sier Kraft.

Se hele listen lenger nede i saken.

Hun forteller også at Berg, Nordberg og Sogn vel har tegnet inn alle stier og smett innenfor sitt område på kart. Det kan du finne her (ekstern lenke).

Ingen sak for bydelsutvalget

Kraft tok saken opp i bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité, og senere i bydelsutvalget, i et forsøk på å få bydelen til å følge saken opp mot Bymiljøetaten.

Det er nemlig etaten som har vedlikeholdsansvaret for mange av bydelens turveier, og en del av snarveiene er det ikke helt klart hvem som forvalter.

– En annen utfordring som har kommet opp er at det er ulike grunneiere og derfor vanskelig å vite om det er BYM, Avantor eller andre private eiere som har ansvar for den enkelte turvei, sier Kraft.

I saksfremlegget kommer det fram at Bymiljøetaten har oversikter over de mest brukte turveiene tilgjengelig på nett, men at kommunen ikke har en egen oversikt over lokale stier og snarveier.

Det ble vist til Oslo kommunes «Bymelding» som er et digitalt rapporteringsverktøy. «I denne appen kan man posisjonsbestemme det man ønsker å rapportere på og legg inn tekst og bilder for å beskrive problemet. Man kan her rapportere på alt fra manglende måking og strøing til et områdes generelle tilstand. Man må kunne forutsette at Bymiljøetaten melder videre til bydelen eller private aktører dersom et gitt problem ikke er BYMs ansvar. Den som benytter «Bymelding» skal få tilbakemelding fra systemet dersom man oppgir kontaktinformasjon ved registrering,» skrev bydelsadministrasjonen i saksfremlegget.

BU valgte derfor å ta saken til orientering, og ikke følge den videre mot etaten.

– Tilbakemeldingene jeg har fått etter oppslaget i Budstikka er at imidlertid at saker om turveier som meldes inn via Bymelding ikke blir fulgt opp, kommenterer Kraft.

LES OGSÅ: Beboerne er uenige med lokalpilitikerne: Fremmer innbyggerinitiativ for å få ny park, ikke hundejorde

Møte med Bymiljøetaten

BU-nestlederen har derfor ikke latt BUs vedtak om å la saken ligge stoppe engasjementet for bydelens turveier.

Etter saken i Nordre Aker Budstikke har hun samlet alle forslagene som har kommet inn, og torsdag i forrige uke var hun i møte med områdedirektøren i Bymiljøetaten.

– Målet med møtet var å kartlegge hvilke stier Bymiljøetaten har ansvar for og om de kan gjøre det som trengs av vedlikehold, sier Kraft.

Bymiljøetaten fikk overrakt oversikten fra Kraft, og hun kan fortelle at de er interessert i å hjelpe.

– Noen oppgraderinger kan gjøres raskt, andre krever mer planlegging og budsjettering over lengre tid. Jeg skal ta kontakt igjen etter sommeren for å høre om status, sier Kraft til Nordre Aker Budstikke etter møtet.

Innbyggernes innspill

Her er listen over alle innspillene Kraft fikk fra bydelens beboere:

  • Snarveien mellom Almeveien og Sogn studentby. Trenger oppgradering.
  • En gammel vei som går fra Nedre Tverrvei 4 og ned på parkeringsplassen overfor Gjerdrums vei. «Den brukes av mange, og med alt som skjer i Gjerdrums vei for tiden vil den sikkert bli enda mer brukt fremover. Det er tydelig at det har vært opparbeidet en trapp der tidligere, for det ligger heller der, og det er stolper som tidligere må ha vært et slags gjerde. Veien har ikke vært vedlikeholdt på mange år.»

– Det er to personer som har sendt innspill om denne stien. En av dem sendte også et bilde fra i fjor sommer som viser hvor gjengrodd den er, sier Kraft.

Gjengrodd sti fra Tverrvei 4 i fjor sommer. Foto: Privat

  • Gangveien gjennom Bergskogen. Dette er skolevei for mange, men blir av en eller annen grunn ikke vinterdriftet. «Vinterdriftet og vårfeiing ville vært topp!»

– Jeg er overrasket over at stier som til og med er tegnet inn på kart, eksempelvis gangveien gjennom Bergskogen, ikke måkes og strøs om vinteren. Særlig gangstier som brukes av skolebarn (og som bidrar til en tryggere skolevei) bør vedlikeholdes, kommenterer BU-nestlederen.

Turstien gjennom Bergskogen vintervedlikeholdes ikke. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

  • Gangvei mellom Lilloe Olsens vei og Gamle Kjelsåsvei. «Veien har vært der i over 60 år og er i meget dårlig forfatning. Gangveien benyttes av barn som skal til og fra Grefsen skole og Engebråten skole. Den gir dem en trygg skolevei uten biltrafikk. Den benyttes også av både unge og gamle som skal i kirken og besøke kirkegården.»
  • Gammel gangsti mellom veiene Korsvollbråtan og Tåsenveien. Dette er en kjærkommen snarvei til/fra Korsvoll skole og idretts- og fotballbanen i nærheten. Stien blir hver vinter stengt av snømåking. Bruken av gangstien blir også av og til «vanskeliggjort» ved parkering av biler.
  • «Jeg savner gang-/sykkelstien mellom øvre og nedre del av Bakkehaugveien og lurer på om det er mulig å gjenåpne denne?»
  • Sti fra Rønningen Folkehøgskole og ned til Rønningveien. Den benyttes som snarvei, blant annet av skolebarn og elever på Folkehøgskolen. Det ville vært fint med trinn og rekkverk på denne stien.
  • En kort sti mellom Brekkelia og Svensenga som går gjennom et lite skogholt. «Det ville vært en stor oppgradering om denne kunne blitt lagt til rette for sykkel og barnevogn slik at man kan trille fra Brekkelia direkte ned til Frysjaveien og videre til Akerselva og det nye Frysja torg.»

LES OGSÅ: Snarveien i Nydalen: Nå er den utskjelte trappa revet. Se hva som kommer istedenfor

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse