Her kan det bli hektisk

 

Iløpet av anleggsaperioden ved Oset-anlegget kan det bli opp mot 20.000 billass med masse. Det kan skape trafikale utfordringer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.04.2016 kl 20:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Dette er Oset-prosjektet

Planarbeidet for anlegget omfatter forventede utvidelser på Oset i et 30-årsperspektiv. Oslo har en
sårbar drikkevannsituasjon og derfor prioriterer
Vann- og avløpsetaten arbeidet med nye utjevnings-bassenger for rentvann.
•Utjevningsbassenger betyr at produksjonen ved anlegget kan utnyttes jevnere over døgnets timer.
•Samtidig kan det produseres rent vann i timer på døgnet med lite vannforbruk til bruk i timer med høyt forbruk, typisk om morgenen og tidlig ettermiddag.

KJELSÅS: Oset vannbehandlingsanlegg skal bygges ut for å møte framtida. Torsdag kveld informerte Oslo kommune om planene på et folkemøte på Kjelsås skole. Om lag 30 berørte naboer møtte opp. Prosjektet som tidligst kan settes i gang i 2017 har så langt ikke møtt stor motstand.

- Hovedårsaken til at vi ber om å få bygge vannbassengene er at vi får utnyttet nye Oset vannbehandlingsanlegg til høyere døgnproduksjon, økt driftsstabilitet, enklere drift, og derigjennom redusert sårbarhet i vannforsyningen, sa avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Jo Egil Sveen, til Nordre Aker Budstikke høsten 2014.

Likevel fikk de frammøtte uttrykt en viss bekymring. Flere viste skepsis til hvordan trafikken med alle lastebillassene med masse skal avvikles. Under anleggsperioden kan bli så mye som 20.000 lass. Anleggsveien går fra Oset og ender nærmest rett i krysset Maridalsveien/Brekkeveien.

Se bildet større

Her er det berørte anleggsområdet og anleggsveien. FOTO: Oslo kommune

Høringsfristen for innspill fra de de berørte partene er 25.april. Så selv om det er få protester nå, kan det bli flere når høringsuttalelsene kommer inn. Det er ihvertfall grunn til å at de skriveføre på Kjelsås og andre berørte områder vil komme med flere kritiske bemerkninger.

Blant annet er det flere som har, eller har planlagt såkalte energibrønner. Enkelte av disse kan komme i konflikt med anleggsarbeidet inne i fjellanlegget. De som er planlagt innenfor det som defineres som hensynssone, vil ikke kunne gjennomføres. Ihvertfall ikke i anleggsperioden.

LES OGSÅ: Nye bassenger på gang

Anleggsvei

- Hva skjer når all anleggstrafikk skal ut i veien? Dette er jo området hvor "halve" Oslo driver sykkeltrening, var ett av innspillene som kom.

Veien som i dag benyttes av syklister og fotgjengere er opprinnelig anleggsvei. Og vil altså bli det igjen.

Prosjektleder Lars Hem legger ikke skjul på at det blir en del anleggstrafikk. Men han mener trafikksikkerhet vil bli god nok.

- Vi har pålagt oss selv en del tiltak som vil øke trafikksikkerheten i området. Gående og syklende skal ikke dele veien med anleggstrafikken. Vi føler ikke at det er behov for å gjøre mer, sier han.

Han peker på at krysset Maridalsveien/Brekkeveien er "strammet opp". Et fortau i Maridalsveien skal også forlenges. Ved Oset vil det også bli én bru for anleggstrafikk, og én for gående og syklende. Dagens utfartsparkering skal ikke berøres.

Støy

Det er gjort simuleringer for å regne ut hvor mye støy anleggstrafikken vil medføre. Enkelte av deltakerne frykter at det skal bli for mye støy. Særlig blant de som bor i området der 54-bussene har sin rute. Garasjen i det gamle Tandberg-bygget er nå base for inn -og utkjøring av tungtransport.

- Vi mener støyen vil være innenfor forsvarlige grenser. Men skulle noen i anleggsperioden føle at det blir for mye støy, vil vi selvfølgelig kunne gjøre tiltak, sier Hem.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse