ANNONSE
Annonse

Her kan det bli stengt for gjennomkjøring

Grefsenveien går under betegnelsen hovedvei. Både Vitaminveien og Grefsenveien, fra Nordpolen til Vitaminveien, er på Plan- og bygningsetatens tiltaksliste for offentlig rom, markert som såkalte strøksgater. Den skal ha åpent bygatepreg med mulighet for bevegelser på tvers, og lav hastighet, ifølge analysen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Bymiljøetaten har gjort en analyse av Grefsenveien, og foreslår blant annet å stenge en del av strekningen for gjennomkjøring.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.06.2016 kl 22:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Tidligere i år overleverte Bymiljøetaten en behovsanalyse for Grefsenveien. Bakgrunnen for at det ble utarbeidet en helhetlig analyse var at det forelå flere parallelle planer for strekningen fra Nordpolen til Disen trikkeholdeplass.

Ønsket en helhet for området

Avgrensningene. Dette er området som Bymiljøetaten analyserer for fremtiden. (ILLUSTRASJON: BYMILJØETATEN)

En av disse var Statens vegvesens reguleringsplan for nytt Storokryss. Et atbeid Oslo kommune, ved daværende miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V), fikk stanset i fjor, i påvente av en helhetlig sykkelplan for området.

Andre pågående planer for strekningen var skinnearbeider for trikken, ny Disen trikkeholdeplass og planlegging av nytt sykelveinett i Oslo.

Det nevnes også i analysen at hele Grefsenveien inngår i nevnte sykkelveinett. Også at Grefsenveien vest for Storo (nedsiden) er prioritert i første fase – innen 2025. Neste fase som omfatter Grefsen-siden av Storo, er ikke tidfestet.

Sykkelbane, som tenkt i Grefsenveien også. (ILLUSTRASJON: BYMILJØETATEN)

Forøvrig har både trikk 11,12 og 13 trasé langs strekningen.

Hvilke behov skal Grefsenveien dekke?

Analysen søker å avdekke hvilke behov Grefsenveien skal dekke. Trikken har dårlig fremkommelighet, det er dårlig tilrettelegging for sykkel på hele strekningen fra Nordpolen og opp til Disen trikkeholdeplass, og bussen på Ring 3 har dårlig fremkommelighet.

Over Storo bru og Storokrysset er det ofte tett trafikk. Det forsinker kollektivtransporten, også bussene langs Ring 3. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Løsningene som presenteres i analysen er blant annet:

  • Tosidig sykkelbane på hele strekningen.
  • Eget felt for trikken inn mot alle kryss og Grefsenveien
  • Nordpolen–Storo stenges for gjennomkjøring i kvartalet hvor Grefsenveien trikkeholdeplass ligger.

Inngrep på Disenjordet

Neste generasjon Oslotrikker vil kunne kjøre i begge retninger, slik som dagens SL95-trikker. Dermed blir trikkesløyfa på Disen overflødig. Her har en 13-trikk forvillet seg til Disen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det nevnes også spesielt at Disen trikkeholdeplass har vendesløyfe, men at nye trikker med «buttspor» kan kjøres begge veier, slik som dagens SL95-triker («Italiatrikkene»). Dermed kan de snu uten søyfe, slik som ved Rikshospitalet.

Dette vil kreve inngrep i Disejordet, men dagens vendesløyfe kan tilbakeføres til grøntareal.

Når det gjelder Storo bru, så er løsningene som er skisserte gjort på bakgrunn av Statens vegvesens planforslag fra 2015, men at nye sykkelløsninger må utredes nærmere.

Interessemotsetninger

Det står også i analysen at Grefsenveien i kommuneplanen er omtalt som viktig kommunikasjonsåre, men om dette også gjelder biltrafikk må videre tolkes. Transportåre trenger ikke bety bilåre.

Kommuneplanen har forøvrig vakt stor bekymring, etter at det ble klart at en stor del av småhusområdet på nedre Grefsen er betegnet som utviklingsområde, som kan fortettes kraftig.

Det går også frem at det er interessemotsetninger rundt ovennevnte forslag. Kan stenging av Grefsenveistrekket fra Nordpolen til Storo gi mindre byliv eller preg av strøksgate?

Egne traseer gir høyere hastighet for trikk og sykkel, og kan føre til færre bevegelser på tvers av gata.

Vil stenging føre til mer trafikk i de andre boliggatene, eventuelt hvilke tiltak kan forhindre dette? Skal Storo ha svært redusert kapasitet for bil i fremtiden, eller vil det føre til stor belastning i andre gater?

Disen har allerede fått nye holdeplasser, om enn midlertidige. Analysen av Grefsenveien går opp hit. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Møtet ble avlyst

Kommunen inviterte til interessemøte 10. september 2015. Blant de invitert var Nordre Aker Ungdomsråd, Nordre Aker Seniorråd og Nordre Akers råd for funksjonshemmete. Tilsvarende invitasjoner gikk til rådene i Bydel Sagene. Videre ble Morellbakken og Nordpolen skoles FAU-er invitert, i tillegg til Grefsen tennisklubb, Syklistenes landsforening, Grefsen og Disen vel, og Oslo Handelsstands Forening.

Kun én meldte seg på før fristen gikk ut, to etter fristen, og møtet ble avlyst.

Ellers er høringsuttalelser for plansaken for Storokrysset vurdert til saken.

Status per 15. juni 2016

Avisen har vært i kontakt med Bymiljøetaten om status i saken.

– Vi venter på politisk beslutning etter at behovsanalysen ble levert i januar. Når det gjelder informasjonsmøtet var det representant for eldre i Bydel Nordre Aker, Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Nordpolen skole og Grefsen Tennisklubb som meldte seg på, ifølge informasjonsansvarlig Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten.

Nordre Aker Budstikke har også kontaktet mottager av analysen, byrådsavdeling for miljø og samferdsel, ved byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Vi har litt begrenset med kapasitet her akkurat nå, og saken har ikke vært på politisk ledelses bord enda, så foreløpig kan jeg bare si at den er i arbeid i avdelingen, skriver byrådssekretær Anja Bakken Riise i en melding.

Hun vil komme med mer konkrete svar rundt analysen senere.

«Problemet» Grefsenveien

Grefsenveien ble asfaltert i november 2015, og allerede i desember hadde asfalten sprukket opp igjen. Dette bildet er fra april i år. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nordre Aker Budstikke har det siste året satt fokus på utfordringene i Grefsenveien. I fjor høst startet arbeidet med nye trikkeplattformer på Disen, etter at folk i området i mange år hadde bedt om sikringstiltak for passasjerene som måtte gå av trikken og rett ut i veien der biler passerte på innsiden.

Grefsenveien ble i november asfaltert fra Storo til Disen, men allerede etter en måned hadde asfalten sprukket opp igjen. Bymiljøetaten innrømmet at det var raskere enn de hadde forestilt seg.

På toppen av det hele ble den nye veimerkingen – de gule sperrelinjene mellom kjørefeltene – malt opp midt i et av trikkesporene og ikke mellom. Det ble heldigvis raskt rettet opp.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse