Her kan det ikke fortettes

Ullevålsveien 116 ligger idyllisk til mellom Kirkeveien (nærmest), Sogsveien, og Vestre Aker kirke. Ullevål sykehus ses i bakgrunnen. FOTO: EVEN SCHJENKEN - EvenFoto.no

Den store parkeiendommen på høyden mellom Vestre Aker kirke, Sognsveien og Kirkeveien ligger ute til salgs for 40 millioner kroner. Selgerne mente den burde kunne omreguleres til boligutvikling, men Plan- og bygningsetaten sier nei.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.09.2016 kl 08:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: Eiendommen i Ullevålsveien 116 A og B ble i forrige uke lagt ut for slag med en prisantydning på 40 millioner kroner, slik Nordre Aker Budstikke nylig skrev.

Kunne kostet 100 millioner mer, hvis…

Eiendommen på seks mål, med et stort grøntanlegg midt i byen, må kunne sies å være rimelig unikt. Boligmassen har et bruttoareal på over 600 kvadratmeter, og omfatter et hovedhus i sveitserstil, trolig fra 1886, med to boenheter, samt en frittliggende enebolig, ifølge salgsoppgaven. Bygningsmassen oppgis å ha et stort vedlikeholdsetterslep og å være i svært dårlig forfatning.

Eiendomsmegler Cecilie Beckmann i Eie kunne fortelle at svært mange interessenter hadde meldt seg, både privatpersoner og profesjonelle utviklere: Tomtens potensial for boligutbygging, både gitt størrelsen og plasseringen, er naturlignok stort.

Men det er noen usikkerhetsmomenter. Eiendommen er nemlig oppført på Gul liste, og den er per i dag regulert til friområde. Det setter en effektiv stopper for fremtidig boligutnyttelse, slik Plan- og bygningsetaten (PBE) sa til Nordre Aker Budstikke i forrige uke.

– Hadde reguleringen vært avklart kunne man lett satt et ettall foran firetallet, sa megler Beckmann.

Se bildet større

Innkjørsel fra blindvei mot Vestre Aker kirke. Eiendommen består, ved siden av sveitservillaen med to boenheter, av en sparat enebolig (t.v.). FOTO: HANNE BRULAND

PBE: – Har vært friområde i lang tid

Selgerne av eiendommen hevdet nemlig den var blitt omregulert fra boligformål til friområde uten at eier var varslet, i 1977. De viste til et planklart fra 1973, der eiendommen var avmerket som bolig. Les begrunnelsen her.

Da Nordre Aker Budstikke var i kontakt med PBE i forrige uke viste de til eldre kart som fastholdt at friområdereguleringen var eldre enn fra 70-tallet.

– Planområdet har vært friområde langt tilbake i tid. I Harald Hals generalplan fra 1929 var den allerede avsatt som grønt, og dette er videreført i kommuneplanen 2015, sa kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

LES BAKGRUNNEN HER: Unik, grønn eiendom til salgs, men uklart hvordan den kan brukes

Endelig svar i arkivmateriale

Det bekreftes nå i et skriv fra PBE som har gått ut til interesselisten for eiendommen.

PBE skriver følgende:

«Kartet fra 1973 som er vedlagt brevet deres er kun en illustrasjon av arealbruk, og viser ikke faktisk regulering. Tomten er bla. blitt brukt til bolig siden 1885, men den har ikke vært regulert til bolig. I arkivmaterialet i PBE fremgår dette. Reguleringen er ikke blitt endret. Tomten har hele tiden vært regulert til park, se vedlegg med vedtatt kart fra 1949. I et brev fra tidligere eier Arne Godal til byplankontoret, datert 25.02.1960 skriver eieren at eiendommen allerede før krigen ble regulert til park, se vedlegg. Oslo byplankontor svarer 28.05.1960 til tidligere eier Arne Godal:

«Hele den haugen som krones av Vestre Aker kirke utgjør en naturlig helhet og Deres eiendom er derfor det naturlige suplement til kirkegården og parken mot Sognsveien. Det er derfor av stor samfundsmessig interesse å bevare denne eiendom som park i fremtiden.»

Denne begrunnelsen for å avsette området som park gjelder fortsatt. Godal har i 1965 underskrevet en erklæring som gir midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i samme vedtekts § 79 og 31, fordi eiendommen er regulert til park, se vedlegg.

Selv om eiendommen er regulert til friområde park er det anledning til å videreføre dagens bruk, men tomten kan ikke videreutvikles i strid med formålet.»

LES OGSÅ: Hva skal bygges i nabolaget ditt? Slik får du full oversikt

Salget er endret

Til Aftenposten sier Alf Marcus Wiegaard, som er advokat til en av de tre eiergrupperingene som står bak salget, at selgerne aksepterer konklusjonen fra PBE.

– Det har tatt lang tid, men nå har mine klienter omsider fått den avklaringen de ba om i et brev i 2014.

– Vi aksepterer konklusjonen, og regner med at salget nå har endret dynamikk, sier Wiegaard til avisen, og mener det med dagens bygningsmasse vil være plass til tre til fem familier på eiendommen.

En fremtidig eier kan uavhengig av dette søke om omregulering, men Plan- og bygningsetaten mener eiendommen ikke er egnet til stor boligutvikling.

– Det meste lar seg selge, det er et spørsmål om pris. Det er stor interesse for eiendommen, og flere av de interesserte er ute etter et sted å bo, sier eiendomsmegler Cecilie Beckmann på spørsmål fra Aftenposten om eiendommen nå lar seg selge.

LES OGSÅ: Solgte enebolig på Tåsen for 19 millioner

«Villa Fjeldet»

Bolighuset i Ullevålsalleen 116, nedenfor Vestre Aker kirke og mot Kirkeveien, er bygget i sveitserstil og har navnet «Fjeldet», eller «Fjellet». Sogn kultur- og historielag oppgir at det er bygget i 1885, av fabrikkeier Hans Christian Gregersen. Senere har blant andre sogneprest Thore Godal bodd i huset.

Vestre Aker kirke fylte 160 år i fjor. Les om historien til kirken, og området "Kalvehaugen", her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse