Her kommer studentboliger på mellom 5 og 12 etasjer

Blindernveien 6, i dag parkeringsplass, snart 320 studentboliger. Marienlyst skole ligger til høyre. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Bystyret har vedtatt nytt bygg i Blindernveien.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BLINDERN / MARIENLYST: Det var 20. desember 2017 at bystyret vedtok å omregulere Blindernveien 6 fra kontor, undervisning og barnehage til boliger og barnehage. Arbeidene med omreguleringen av eiendommen startet allerede i 2014.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for studentboliger. Planen legger til rette for et bygg på fem etasjer med et parti på sju etasjer mot øst og tolv etasjer i vest, med boliger til ca. 320 studenter, og en barnehage.

Det er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som eier den største delen av tomten, som er på omlag 4,8 dekar. Oslo kommune eier en liten del av planområdet.

Dyrvik arkitekter AS, på vegne av SiO, foreslår å bygge et studentboligbygg med en U-formet base på 5 etasjer med et høyere parti på 7 etasjer mot øst, og et tårn på 12 etasjer i vest (etasjeantall målt fra Blindernveien). Basen er åpen mot sørvest, og har også en overdekket åpning mot Blindernveien i nordøst. Barnehagen ligger i en sørvendt underetasje med utearealer på terreng i sør. Boligene har utearealer på lokk mot sørvest og på felles takterrasse.

Se bildet større

Slik er studentboligprosjektet presentert. ILLUSTRASJON: DYRVIK ARKITEKTER A

Høyde

Lokale vel og naboer til eiendommen har i høringsrunden påpekt at de synes bygget blir for høyt, og at det vil kunne reflektere støy (bant annet fra takterrassen) til omkringliggende boliger. De er imidlertid generelt positive til at det byges studentboliger, går det frem av saksfremstillingen.

Det opprinnelige forslaget fra SiO innebar to tårn på 11 og 13 meter. Plan- og bygningsetaten ønsket reduserte høyder, og planforslaget ble nedjustert i henhold til dette.

– Bakgrunnen for vårt alternativ er at vi mener hensynet til naboer og til eksisterende bebyggelsesstruktur gjør at det er riktig med litt lavere bebyggelse og også litt lavere utnyttelse på tomten. I tillegg mener vi at det bør legges til rette for en større barnehage. Samlet sett gir dette litt lavere høyder og litt lavere utnyttelse av tomten i forhold til SiOs alternativ, sa Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, da planene ble lagt frem i 2016.

LES OGSÅ: Eminem til Voldsløkka

Leker'n og trafikksikkerhet

I rekkefølgebestemmelsene går det også frem at før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene, skal Marienlystparken nord / «Leker'n» være ferdig oppgradert i henhold til tiltaksplan utarbeidet av Bydel St. Hanshaugen. Den innebærer blant annet at trær med stammeomkrets over 100 cm, målt en meter over terreng, som er fjernet innenfor planområdet, erstattes ved nyplanting.

Det skal også etableres en «sti rundt bygningen i øst,» og bystyret ber om at det etableres «en dialog med velforeningene i Blindernveien og FAU på Marienlyst skole for å sikre gode trafikale forhold for skoleelever og andre.»

Bystyret ber byrådet sikret at ny fotgjengerovergang over Blindernveien der grønn rute møter veien blir oppmalt.

Bystyrevedtaket har klagefrist 19. februar. Mer om planene kan leses i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

LES OGSÅ:

Se bildene! Disse studentboligene var OL-landsby i 1952

Vil rive og bygge helt nye studentboliger her

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse