Her skal det bygges

Foreslår nye boliger i Kjelsåsveien 114 - 116.

FOTO: Foto: Plan- og bygningsetaten

Eldresenteret blir, men i tillegg skal det etter planen også bygges eldreboliger på tomten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.08.2013 kl 16:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Scenario2: Eller slik. FOTO: Foto: Plan- og bygningsetaten

Se bildet større

FOTO: Foto: Plan- og bygningsetaten

KJELSÅS: Nå starter reguleringsarbeidet for «nye» Kjelsåsveien 114 - 116. Ifølge forslaget fra plan- og bygningsetaten skal det bygges nye omsorgs- og/eller seniorboliger på tomten.

Rives

Eksisterende eldresenter og servicefunksjoner, legekontor, fysioterapeut, samt mindre næringslokaler  ivaretas i forslaget. Derimot foreslås det at dagens bebyggelse rives, med unntak av den eldre sveitservillaen på den kommunale tomten.

Torg/møteplass

Fra forslaget heter det blant annet videre: «... Etaten er i all hovedsak positiv til byplangrepet... Etaten anbefaler at sveitservillaen bevares, men stiller ikke krav til dette. Plan- og bygningsetaten vurderer det som viktig å tilrettelegge for lokal torg/møteplass...»

Avkjørsler

Videre står det i forslaget: «... Foreslåtte avkjørsel fra Grefsenveien er ikke trafikksikker, og avkjørsel må legges til ... Kjelsåsveien. Topografien tilsier at nedkjørsel til parkeringskjeller fra Kjelsåsveien er utfordrende. Etaten anbefaler å utrede mulighet for nedkjøring fra Grefsenveien, helt nord i planområdet ...»

På høring

Det foreligger to scenarioer til bygningsmasse, og bygget er foreslått i tre etasjer.

Ifølge Eiendoms- og byfornyelsesetaten, ved informasjonsansvarlig Lena Nesset, ligger det i planarbeidet en foreslått utnyttelse på 45 %, og som tilsvarer bruksareal for bebyggelse med 8600 - 8900 m2. Tomten er på 6000 m2.

Det ferdige reguleringsforslaget vil ifølge plan- og bygningsetaten bli sendt ut på høring.

Hele forslaget kan leses på plan- og byningsetatens saksinnsyn.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse