Hester på gang- og sykkelveiene er tema

Informasjonsansvarlig i Norsk Hestesenter Kari Hustad. FOTO: Norsk Hestesenter

Neste uke skal det avholdes et stort arbeidsgruppmøte i Vegdirektoratet. Agenda er hest i trafikken. Snart kan ryttere få slippe til på steder hvor det i dag er forbudt å ri.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.02.2015 kl 21:07

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

HIT: Men ikke lenger, ikke lov å ri på skogsveiene etter at løypetraseene er kjørt opp. FOTO: Kristin Tufte Haga

LENA/MARIDALEN: Det er mange hester rundt omkring i Norge – rundt 125.000, ifølge Norsk Senter for Bygdeforskning.

Det er også mange hester i Nordre Aker – særlig i Maridalen.

Hvor kan man ri?

Det har nylig vært stor debatt om skiløyper. Hvem har lov å ferdes i de oppkjørte skitraseene? Bare de med ski på bena, mener noe. Kommunen ved Bymiljøetaten, sier derimot at det er lov å gå til fots mellom de oppkjørte klassiske sporene, altså i det som fungerer som skøytetrasé for skiløperne.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Det som derimot ikke er lov, er å ri i skitraseene. Hester er tunge dyr, og kan nok lage dype spor i skitraseen. Det skjønner de aller fleste som rir.

Men når det er skrevet, og når skitraseene er kjørt opp, ja da er det stort sett bare veier med biltrafikk igjen å ri på vinterstid. Med andre ord, ridemulighetene blir voldsomt begrenset idet skifolket jubler og tar frem skiene.

Gang- og sykkelveier?

Men nå ser det kanskje ut til at det kan bli flere steder å ri trygt, uten biltrafikk.

Etter den tragiske trafikkulykken på Bjørkelangen i fjor der to unge jenter omkom da de var ute på veien med hest og vogn, ble hest og trafikk et stort tema.

Neste onsdag inviterer Vegdirektoratet til stort arbeidsmøte. Hest i trafikken står på agendaen, målet med dette første møtet er ifølge invitasjonen å kartlegge hvilke sider ved hest man møter i trafikken.

Inviterte er Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter, Norsk Islandshestforening og Det Norske Travselskap. Østfold Turhestforening og Landbruks-og Matdepartementet.

- Det er bra vi kommer sammen for å diskutere hva vi kan gjøre fra hvert vårt ståsted. Vi kan ikke gjemme bort 125.000 hester på stier og skogsveier i 2015. Ofte er det slik at man må via trafikkerte veier for å komme til et område som er egnet for ridning og kjøring.

- Et tema som helt sikkert kommer opp på dette møtet er hesteferdsel på gang-og sykkelstier. Det er i dag forbudt, men forbudet håndheves ikke like strengt over hele landet. Meningene er mange om dette temaet, også innad i hestemiljøene, sier Kari Hustad, informasjonsrådgiver ved Norsk Hestesenter (NHS) på Lena i Oppland.

LES OGSÅ: Dette trodde de ikke var mulig: Nå er fire rådyr døde av barlind-forgiftning

Bedre sikkerheten i møtet mellom hest og trafikk

Hun forteller videre at NHS arbeider parallelt med å lage et kurs- og undervisningsmateriale på nett, «Hesten i trafikken». Arbeidet er støttet med 210.000 kroner av Samferdselsdepartementet.

Hva kan ryttere, kusker og sjåfører gjøre for å redusere risiko for ulykker?

Hva er typiske situasjoner som kan utløse en ulykke?

Hvor store skader kan en hest på 700 kilo gjøre dersom den er ute av kontroll?

Hvilke hensyn bør sjåfører ta når de møter en hest?

Hva kan rytter/kusk gjøre for å unngå uhell?

Dette er spørsmål som skal diskuteres i møtet hos Vegdirektoratet.

- Vi ønsker å bidra til å øke sikkerheten i møter mellom hester og trafikk. Materialet skal i form være særlig rettet mot den yngre del av befolkningen, men det skal oppleves som relevant kunnskap for ryttere, kusker, fotgjengere og sjåfører, sier Hustad.

Undervisningsmaterialet er tenkt brukt i kurs og utdanning ved Norsk Hestesenter, og i tillegg tenkt tilbudt som trafikkopplæring i hele landet.

– Ulykker betydelig underrapportert

- Det finnes ikke gode statistikker som viser omfanget av ulykker i trafikken der hest er innblandet, dette på tross av at hest regnes som kjøretøy. Det er derimot antydet fra flere hold at det er god grunn til å tro at omfanget av ulykker, skader og nesten-ulykker med hest i trafikken er betydelig underrapportert, mener Hustad.

Hun legger til:

– 2014 blir dessverre husket som et år med en spesielt tragisk hendelse i trafikken hvor hesten har vært innblandet. Dette har preget hestemiljøet i Norge, og mange føler behov for å gjøre noe, sier hun.

Kanskje blir det i fremtiden lov å ri på den planlagte gang/sykkelveien fra Brekke til Hammern, og oppover og nedover langs Akerselva?

LES OGSÅ: Med hund i løypa: Johanne (63) ble angrepet av skiløper i Maridalen

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse