Elbil er dyrere enn klimakvoter: Hevder elbil-støtten er bortkastet

EN KLIMABOBLE? Er elbilen kun en boble i et større miljøperspektiv hvor det i det lange løp faktisk vil være vesentlig billigere å kjøpe klimakvoter? På bildet den norske elbilen Think City.

Å kutte CO2-utslipp fra trafikken med elbiler koster opp mot 100 ganger mer for staten enn å kjøpe klimakvoter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.11.2009 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Står miljøgevinsten ved subsidiering av elbiler i forhold til kostnadene i forhold til å kjøpe klimakvoter?

Nei, slår Econ Pöyry fast i en omfattende rapport utarbeidet på oppdrag for Norsk Petroleumsinstitutt (NP), offentliggjort på NPs hjemmesider.

30.000 kroner

Her konkluderes det med et subsidieelement på i størrelsesorden 25.000

— 30.000 kr per tonn CO2 for en elbil som pendler inn til Oslo sentrum, sammenlignet med henholdsvis bensin- og dieselbiler.

Regnestykket tar for seg biler av sammenlignbar størrelse. For dagens hybridbiler ligger subsidieelementet fra 4500 til 7000 kroner per tonn CO2.

Til sammenligning ligger forventet kvotepris i EUs kvotehandelssystem fram mot 2020 på i størrelsesorden 300 - 500 kr per tonn.

Rapporten tar utgangspunkt i at strømmen som driver elbilene produseres fra vannkraft.

Hvis elektrisiteten produseres ved hjelp av kullkraft blir faktisk CO2-utslippene fra en elbil høyere enn utslippene fra en sammenlignbar dieselbil, hevder Econ i rapporten.

Støtteordninger

Norge har kanskje de beste støtteordninger i verden for kjøp og drifting av elektriske biler:

* Ingen engangsavgift eller moms på kjøretøyet.

 • Sterkt subsidiert årsavgift (390 kroner mot 2740/3185 kroner i 2009 for vanlige personbiler).
 • Gunstigere firmabilbeskatning.
 • Kjører gratis i bomringene.
 • Kan benytte kollektivfeltene.
 • Gratis på riksveiferger. Kun føreren og passasjerene må betale personavgift.
 • Gratis parkering på offentlig regulerte parkeringsplasser.
 • Ingen veiavgift på «drivstoffet». Kun de vanlige elavgiftene som på husholdningsstrøm om man lader hjemme.
 • Reserverte gratis parkeringsplasser med mulighet for gratis lading på offentlig regulerte plasser.

  Ikke imponert

  Rune Haaland i bransjeforeningen Norstart sier til Teknisk Ukeblad at han ikke lar seg imponere av slike rapporter.

— Selvfølgelig blir det dyrt. Men gi meg et eksempel på et tilsvarende teknologiskifte som ikke er det?

— Hvis vi faktisk hadde oljeressurser til å kjøre bensinbiler i tusen år til, og klimaet ikke tok skade, ville det være tåpelig å gjøre noe annet. Det er klart at elbilen vil trenge støtte. Spørsmålet er ikke om, men når vi skal brette opp ermene, sier Haaland til Teknisk Ukeblad.

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt vil ikke gå inn på hvilken teknologi som bør velges.

Hun mener imidlertid det er relevant å stille spørsmål ved om det er riktig ressursbruk å støtte elbiler med 20

— 30.000 kroner per tonn CO2 som reduseres, samtidig som politikerne ønsker å fjerne avgiftsfordelen på biodiesel som koster rundt 2600 kroner per tonn CO2.

Norsk Petroleumsinstitutt mener biodrivstoff på kort og mellomlang sikt kan bidra mer til å redusere utslippene enn elbiler.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse