Eldreombudet svært bekymret: – Hjelp foran økonomi

Eldreombud Anne Myhr er bekymret for at Nordre Aker tenker økonomi fremfor sykehjemsplasser. – Behovet for hjelp må komme først, sier hun – her foran Grefsenhjemmet. Foto: Kristin Tufte Haga

Eldreombudet mener behovet for hjelp skal være avgjørende, og er svært bekymret over Nordre Akers sykehjemstildelingspraksis.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Eldreombud Anne Myhr reagerer kraftig på Nordre Akers bydelsdirektør Mona Taasens utspill i Nordre Aker Budstikke, om strengere tildelingspraksis av sykehjemsplasser.

– Terskelen for høy

– Taasen uttaler at færre skal innvilges sykehjemsplass på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen bydelen er i. Denne uttalelsen gir inntrykk av at det er økonomi og ikke behovet for hjelp som tillegges avgjørende vekt. Uttalelsen går også på tvers av det konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester, Jøran Kallmyr (Frp), har signalisert i den senere tiden: Bydelenes praksis for innvilgelse av sykehjemsplasser er for restriktiv, og terskelen for å få innvilget fast sykehjemsplass er for høy, sier Myhr.

Hun viser til byrådens uttalelser om at det i Oslo kommune er tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, og at det til enhver tid er plasser ledige.

Avvist før søknad

Og ombudet er heller ikke overbevist om at «de aller fleste» som ønsker sykehjemsplass i Nordre Aker, får det – slik søknadskontoret opplyser til avisen.

– Det er ombudets erfaring at bydelene generelt i for stor grad bestreber seg på å gi hjelp i hjemmet fremfor å tilby sykehjemsplass. Dette til tross for at vi vet at eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og venter i det lengste med å søke sykehjemsplass. Vi mottar mange henvendelser fra fortvilte eldre og pårørende, fra de fleste bydelene, som enten har fått avslag på sykehjemsplass, eller som ikke engang har søkt om plass etter å ha blitt informert fra bydelen om at en plass uansett ikke vil bli innvilget, sier Myhr.

Eldreombudet oppfordrer eldre og pårørende til å ta kontakt med ombudet hvis de føler at de ikke blir hørt av bydelene i ønsket om sykehjemsplass.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse