ANNONSE
Annonse

Holdningen til politiet endret seg mest i Oslo

... etter 22. juli-terroren, viser ny undersøkelse.

Foto: Illustrasjonsfoto

22. juli-terroren førte til at holdningen til politiet endret seg mer i Oslo enn noe annet sted i Norge.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.12.2012 kl 11:21

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Dette viser en innbyggerundersøkelse gjennomført av TNS Gallup.

Fem ned siden 2010

6202 personer er blitt spurt om de har tillit til politiet og hvilket inntrykk de har av innsatsen politiet gjør på ulike områder. 81 prosent svarer at de har tillit til politiet, mot 86 prosent i 2010. Tallene var 84 prosent i 2009 og 83 prosent i 2008.

- Vi i politiet er avhengige av høy tillit, men vi må overbevise folk om at vi klarar å levere på områder innbyggerne ikkje er fornøyde med i dag, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiet.no.

- At 8 av 10 har tillit til politiet er svært høyt, og Norge er fremdeles i Europa-toppen når det gjelder tillit, sier prosjektleder Thomas Karterud i TNS Gallup.

Tilliten til politiet er noe lavere enn før og har gått ned i 12 av 27 distrikter.

Ned i Oslo

For Oslo viser undersøkelsen at tilliten til politiet har gått noe ned, men stadig er byen langt oppe på landsoversikten. 83 prosent svarer positivt på spørsmål om de har tillit til politiet, mot 86 prosent i 2010.

Et eget punkt i undersøkelsen gjelder 22. juli-terrorens innvirkning på folks holdning til politiet, og her er det spesielt i to distrikter terrorhandlingene hadde stor innvirkning, Oslo og Søndre Buskerud.

I Oslo mener 36 prosent av de spurte at terrorsaken har gjort at de har fått endret holdning til politiet, mens det samme tallet for Søndre Buskerud politidistrikt er 33. Disse to områdene ligger øverst på listen.

Dårligere på kriser?

Politiet.no konkluderes det med at "innbyggerundersøkelsen kan altså tyde på at tilliten til politiet i det store og hele holder seg, mens inntrykket av politiets oppgavløsing er svekket på viktige områder.

Sagt på en annen måte: Tilliten er grunnfestet, men inntrykket av - eller omdømmet til - politiet er redusert. Klarest kommer det til uttrykk på spørsmålet om hvordan publikum oppfatter innsatsen til politiet når det gjelder håndtering av kriser eller ulykker.

Her er resultatene blitt vesentlig dårligere. Tallet på de som har et godt inntrykk av politiets håndtering av kriser eller ulykker har gått ned fra 84 til 75 prosent siden 2010."

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse