Hopper i det

Hopp i havet: May-Brith Døssland (V) håper at BU i kveld går inn for å utrede mulighetene for svømmehall i bydelen, og at politikernes engasjement vil gi resultater. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Kun ti svømmetimer på barneskolen er for dårlig, mener May-Brith Døssland (V), som i kveldens BU vil slå et slag for nytt bydelsbasseng.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.02.2008 kl 13:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Kampen om å få en svømmehall til allment bruk i bydelen har vært kjempet i mange år.

– Jeg brakte saken opp i Barne-, ungdom- og kulturkomiteen i Grefsen Kjelsås første gang for syv år siden, sier nåværende leder i oppvekst- og kulturkomiteen, May-Brith Døssland (V).

Hun har på vegne av Nordre Aker Venstre forfattet et forslag, som etter små forandringer ble vedtatt i forrige komitémøte, og som skal opp i kveldens bydelsutvalgsmøte.

Stort behov

– Barn i vår bydel får kun ti "timer" svømmeopplæring på 4. trinn i løpet av hele grunnskolen. Dette er minimum lovpålagte antall timer. Årsaken til et så lavt timetall er dårlig og kostbar tilgang til svømmehall, heter det i forslaget fra Døssland.

– Men det er ikke bare barn som savner et bedre svømmetilbud. Mange voksne ønsker også et slikt tilbud og kanskje særlig personer med fysiske plager hvor svømming kan bedre dette. For personer med nedsatt funksjonsevne er det særlig viktig med en svømmehall som har universell utforming. Og ikke minst er det viktig at bydelens familier får et offentlig bad de kan bruke, sier Døssland.

Lite tilgjengelig

Døssland peker i forslaget på at de tre svømmehallene som finnes i bydelen i dag – Domus Athleica, Idrettshøgskolen og Sogn bad – er lite tilgjengelig for offentligheten. De to siste brukes riktignok som svømmeopplæring for bydelens skoler. Unntaket er Maridalen skole, som må til Sinsen for å gi elevene den lovpålagte svømmingen.

Sogn bad, på Sogn vgs., har for tiden et offentlig tilbud noen dager i uken, mens Tøyenbadet er stengt for oppussing.

– Men siden fremtiden til Sogn vgs. er usikker vil vi også be om at tilbudet ved Sogn bad videreutvikles, sier Døssland.

Finansiering og lokalisering

– Det er viktig å få avklart hva som vil være det viktigste kriteriet for lokalisering av en ny svømmehall, sier Døssland, som mener at bydelens aktivitetstilbud, infrastruktur og naboforhold bør vurderes nøye. Som finansiering understreker Døssland at bydelens budsjettrammer ikke er store nok, men ser for seg et samarbeid mellom bydelen og privat næringsliv.

– Det vil også være interessant å se på en finansieringsløsning som den som er brukt for Østfoldbadet i Askim, der privatpersoner har fått mulighet til å tegne andeler i badet, sier Døssland.

Hun mener også at det vil være fornuftig å søke om statlige midler.

– I tillegg har Oslo kommune sentralt noen midler til rådighet til slike tiltak, sier kultur- og oppvekstkomité-lederen.

Til bystyret

– Venstre ønsket at utredninger for å få belyst og foreslått mulig lokalisering og finansiering bør gjøres som et konsulentoppdrag på vegne av bydelen. Dette vil sikre en "nøytralitet" og god faglig kvalitet. Men det var uenighet i komiteen, og Høyre ønsket at saken skulle utredes av bystyret, og at behovene også for de vestlige bydelene (Frogner, Ullern, Vestre Aker) skal tas med i en utredning.

– Dette støtter Venstre, selv om vi frykter at saken kan blir "glemt" i bystyret dersom lokalpolitikerne slipper saken, sier Døssland, som håper at den syv år gamle drømmen om lokal svømmehall skal få nytt liv i kveldens bydelsutvalgsmøte.

– Forslaget ble støttet av Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og SV i komiteen, så jeg blir overrasket om saken ikke går gjennom i BU, avslutter Døssland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse