Høyre boikottet kultur- og oppvekstmøte

– På tide at også lokalpolitikerne tenker sparing, sier Høyre ved Tom-Espen Møller. – Møtet var viktig, svarer leder av bydelens kultur- og oppvekstkomité, May-Brith Døssland. Foto: Kristin Tufte Haga

– Vi mener det ekstraordinære kultur- og oppvekstkomité-møtet var unødvendig – på tide at også lokalpolitikerne tenker sparing der det er mulig, sier Høyres Tom-Espen Møller.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.12.2008 kl 11:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Tirsdag i forrige uke innkalte leder av bydelens kultur- og oppvekstkomité, May-Brith Døssland (V) til ekstraordinært komitémøte. På agendaen sto kun to saker; forslag om «politikerbenk» og «budsjettgjennomgang».

– Uakseptabel ressursbruk

– Etablering av «politikerbenk vil få budsjettmessige konsekvenser og må eventuelt uansett vedtas som en del av 2009-budsjettet. Da står det i realiteten igjen kun én sak på agendaen; Budsjettgjennomgang!, sier Tom-Espen Møller (H), medlem av kultur- og oppvekstkomiteen.

En gjennomgang som har blitt foretatt av lokalpolitikerne tidligere – både gjennom bydelsutvalgsmøte (BU) og i den separate budsjettkonferansen for noen uker siden. I tillegg handler budsjettet i liten grad om hvordan vi skal fordele midler innenfor hver sektor – og etter Høyres mening vil en egen komitédiskusjon om dette ha liten egenverdi, sier han.

– Bydelen har en svært presset økonomi. Dette ekstraordinære møtet i komiteen innebærer etter Høyres oppfatning en uakseptabel tids- og ressursbruk for bydelen. Derfor deltok vi ikke på møtet.

Ifølge Møller betales de åtte komitémedlemmene rundt kroner 1000 hver per møte.

– I tillegg kommer jo arbeidsgiveravgift og bydelens egne ekstrakostnader i forbindelse med administrasjonens deltakelse med mer i møtene, som avholdes etter ordinær arbeidstid, sier Møller.

Insisterte på møtet

Høyre varslet også bydelsadministrasjonen og komitéleder Døssland i forkant av møtet, og fremla sine synspunkter på hvorfor Høyre mente møtet var unødvendig – men møtet ble likevel avholdt.

Høyre har tidligere i BU foreslått å redusere antall komitémøter, eventuelt også å slå sammen enkelte kultur- og oppvekstkomité- og helse- og sosialkomitemøter, med referanse til bydelens pressete økonomi. Forslaget fikk kun støtte fra Frp.

– Gjennomgående problem

– Det er et gjennomgående problem at bydelsutvalget bruker mye av tiden sin på perifere saker som ligger utenfor bydelens kompetanseområde. Overraskende nok har Venstre vært den fremste pådriveren for å fremme saker som belaster bydelens administrative ressurser og bidrar til omfattende tidsbruk i bydelens folkevalgte organer, sier Tom-Espen Møller.

– I en situasjon hvor bydelen må kutte ned på velferdstilbudet til befolkningen, føles det meningsløst at BU-politikerne skal sitte på ekstraordinære møter og diskutere om bydelen skal bruke penger på en politikerbenk. Dersom Venstres lokalpolitikere ønsker å være tilgjengelige for bydelens befolkning på denne måten, burde de finne penger til en politikerbenk på partiets eget budsjett, sier han.

Møller legger til at hvilke kultur- og oppvekstinnspill Høyre vil komme med, eventuelt vil foreligge før budsjettet skal ferdigbehandles i BU.

Må nå prioritere

– Det denne saken dreier seg om er hvorvidt vi skal kjøre tunge, formelle budsjettprosesser både i BU og i BUs underkomiteer, eller ikke. Høyre mener partienes BU-grupper nå må ta et viktig ansvar i å prioritere ulike områder i budsjettet. I tillegg er det selvsagt også full mulighet for medlemmene av underkomiteene å utveksle synspunkter på uformell basis – uten at vi behøver å innkalle til kostbare ekstraordinære møter, sier han.

– Høyre er selvsagt enig med Venstre i at lokalpartiene må bidra til å skape lokalpolitikk. Problemet er at Venstre til stadighet vil pålegge bydelens administrasjon å engasjere seg i spørsmål som nok kan være viktige nok i seg selv, men som ikke hører til bydelens ansvarsområde. Det er ikke bydelsadministrasjonens oppgave å være utredningssekretariat for sakene lokalpolitikere til enhver tid brenner for, sier Møller.

...bydelsutvalget bruker mye av tiden sin på perifere saker

Tom-Espen Møller (H)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse