ANNONSE
Annonse

Høyspentkrig i Oslo vest

«Monstermaster» skaper engasjement og folkemøte i Vestre Aker

VOLDSOMT ENGASJEMENT: BU-leder Lars Asbjørn Hanssen forteller om stor pågang etter at dittOslo intervjuet ham om «montermaster». Foto: Vidar Bakken

Nye tall fra Statnett viser at under 500 mennesker vil bli berørt om de planlagte «montermastene» blir lagt i Bydel Nordre Aker. 5000 vil bli berørt i Bydel Vestre Aker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.01.2013 kl 11:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Tre kraftlinjer skal erstattes med én ny kraftig høyspentforbindelse i forbindelse med ny sentralnettløsning for Oslo. Spørsmålet er, hvor skal den gå?

Mailboksen er full, folk ringer og sms strømmer inn. Alle vil vite hva som skjer i saken.

To alternativer

Som dittOslo tidligere har skrevet tidligere er det bare to alternativer. Dagens to parallelle kraftlinjer fra Gaustad gjennom Sogn i Bydel Nordre Aker kan erstattes av en. Dermed kan dagens reservenett i Bydel Vestre Aker som går fra Smestad gjennom Mærradalen, Hovseterdalen og forbi Bogstad legges ned. Kraftlinjene i denne traseen har ikke vært i drift de siste ti årene. Omvendt: Man bygger det nye høyspentnettet fra Smestad og legger ned de to kraftlinjene fra Sogn. Denne løsningen kan gjøres raskere.

Ikke et prisspørsmål

Men, nye tall viser at rundt 5000 mennesker i nærheten av kraftlinjen blir berørt av Smestad-alternativet, mens utbygging i Nordre Aker vil ramme i underkant av 500 mennesker.

- Det er 10 ganger så mange som blir berørt i Bydel Vestre Aker. Da er det ikke et prisspørsmål lenger. Man må legge denne delen av kraftnettet der hvor færrest barn og voksne blir berørt. Gjennom korte strekk i Nordre Aker vil det også være mulig å legge noe av traseen i kabel, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H).

Voldsom pågang

Han har opplevd en voldsom pågang etter at han ble intervjuet av dittOslo i forbindelse med saken.

- Mailboksen er full, folk ringer og sms strømmer inn. Alle vil vite hva som skjer i saken. Det er et fantastisk engasjement i nærmiljøet. Jeg får blant annet henvendelser fra skoler, barnehager, velforeninger, borettslag og ikke minst enkeltpersoner. På nyåret vil det bli et folkemøte i bydelen, sier Hanssen.

Folkemøte

Onsdag 16. januar, klokken 19.00, inviterer Røa vel til info/folkemøte i aulaen på Hovseter skole. Her vil det også komme en representant fra Statnett som vil orientere om situasjonen.

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har uttalt seg i høringsrunden og anbefalt at den nye ledningstraseen går fra Sogn, da dette berører færre boligområder.

Bydel Nordre Aker har ikke behandlet saken politisk. Det skjer først på nyåret. Det er ventet at Nordre Aker vil ha andre synspunkter enn Vestre Aker.

Det er opprettet en egen facebookside som heter «neitilmonstermaster».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse