Høyspentmaster og elektromagnetiske felter

OSLO: Den omtalte kraftlinjen på Korsvoll fører strøm med 47.000 volts styrke. Strømstyrken varierer etter tid på døgnet og forbruk. Styrken på elektr...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2008 kl 11:28

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Den omtalte kraftlinjen på Korsvoll fører strøm med 47.000 volts styrke. Strømstyrken varierer etter tid på døgnet og forbruk. Styrken på elektromagnetiske felter fra kablene måles som gjennomsnittet over ett år. Ifølge tall fra Hafslund viser målinger ved Flesåsveien 8 (beregnet en meter over bakken) ca. 2 mikrotesla (µT) på toppen av masten, 0,8 µT ca. 10 meter fra masten, 0,5 µT ved 13 meter, og 0,15 µT 24 meter unna.

– Befolkningsstudier antyder en mulig doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der gjennomsnittsverdien for magnetfeltet i hjemmet er over 0,4 mikrotesla (µT). I Norge vil dette statistisk kunne innebære ett ekstra tilfelle av leukemi ca. hvert sjette år blant barn som er utsatt for magnetfelt fra høyspentledninger i boligen. For andre kreftformer hos barn, og kreft hos voksne, finnes det intet konsistent holdepunkt for at bolig- eller yrkeseksponering for magnetfelt er kreftfremkallende. Når det gjelder eventuell sammenheng med andre helseplager eller symptomer er dataene ikke tilstrekkelige til å trekke konklusjoner, heter det fra Statens strålevern.

– Hafslund har stor forståelse for folks bekymringer for helseeffekten av opphold nær kraftledninger. Hafslund Nett er bare et av landets 150 nettselskaper med kraftledninger. Vi er like opptatt av de helsemessige spørsmålene rundt kraftledninger som alle andre. Men vi må forholde oss til de fakta som foreligger og de råd og retningslinjer vi får fra myndighetene, der landets fremste ekspertise på området er samlet, opplyser Hafslund.

En bolig som ikke ligger ved en høyspentledning vil normalt ha et magnetfelt mindre enn 0,1 µT, opplyser Statens strålevern.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse