Høyt forbruk av alkohol, hasj og røyk blant ungdom i Oslo vest

Ullern og Vestre Aker: Alkohol. St.Hanshaugen: Narkotika og sniffing. Frogner: Hasj og røyk

FOTO: Illustrasjonsfoto

Øl, hasj eller røyk spiller ingen rolle. Ungdom i vest ruser seg mest. Jentene leder an i drikkingen, mens guttene bruker mer hasj/marihuana.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.04.2013 kl 15:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: NOVA-undersøkelsen «Ung i Oslo 2012» viser som tidligere undersøkelser at rusmønsteret blant ungdom er lite endret, bortsett fra at det er tilbakegang i det totale rusforbruket. Ungdom i de vestlige bydeler leder an på alle rusområder.

Undersøkelsen omfatter 62 skoler og 15432 elever fordelt på ungdomsskolenes 9. og 10. trinn, samt 1. videregående.

Etnisitet påvirker

28,9 prosent av elevene i Oslo oppgir å ha drukket seg tydelig beruset siste år. Dette er godt under tallet fra 2006, hvor 38,6 prosent drakk seg tydelig beruset. I 1996 var det 45,2 prosent som oppga det samme.

En del av nedgangen i tallene skyldes at ungdomskull med annen etnisk bakgrunn enn norsk er blitt større. Disse drikker vesentlig mindre enn ungdom med norsk etnisk bakgrunn.

Rusbruken øker med alderen. Mens 12,9 prosent av 9.-klassingene har drukket seg tydelig beruset er det hele 45,3 prosent av elevene ved 1. videregående som har gjort det samme. Øl, vin og rusbrus er de mest foretrukne drikkevarene. De fleste har drukket seg beruset flere ganger i løpet av en måned.

I den siste undersøkelsen er det 30,2 prosent av jentene som har vært tydelig beruset, mens 27,5 prosent av guttene oppgir det samme.

Gutter på hasj

På den annen side er det atskillig flere gutter enn jenter som oppgir å ha brukt hasj eller marihuana. 11,6 prosent av guttene og 6,6 prosent av jentene sier de har brukt disse stoffene.

4,8 prosent av guttene og 3,9 prosent av jentene sier de har brukt andre narkotiske stoffer.

Rundt 6 prosent av gutter og jenter oppgir at de har sniffet. Her er det faktisk de yngste elevene på 9. trinn som sniffer mest med 7,7 prosent.

Ullern og Vestre Aker verst

Igjen er det ungdom i de vestlige bydeler som ruser seg mest på alkohol. Ungdom fra bydelene Ullern og Vestre Aker drikker mest med sine 43,4 prosent.

Hakk i hæl følger Frogner med 42,4 prosent. Deretter følger Nordre Aker (35,6) og Nordstrand (33,6). Selv om tallene kan synes høye er det en klar reduksjon av antallet som drikker seg beruset i forhold til 2006-undersøkelsen, hvor for eksempel 56 prosent av ungdom i Ullern oppga at de drakk seg beruset.

Det drikkes definitivt minst i de østlige bydeler. På Stovner og Søndre Nordstrand er det for eksempel henholdsvis 17,3 prosent og 17,7 prosent som har drukket seg tydelig beruset.

Undersøkelsen viser at det er klar sammenheng mellom foreldrenes drikkemønster og barnas bruk av alkohol. Foreldre i Oslo vest drikker oftest. I Bydel Frogner oppgir 26,9 prosent av elevene at minst en av foreldrene drikker daglig eller flere ganger i uken. Tett bak følger bydelene Vestre Aker og Ullern, hvor elevene oppgir det samme.

LES OGSÅ: Østensjø best i by'n for ungdom

St. Hanshaugen på narkotikatoppen

Når det gjelder bruken av hasj/marihuana er det igjen bydelene vest for Akerselva som dominerer. 16,7 prosent av ungdommene på St. Hanshaugen oppgir at de brukt hasj eller marihuana siste år.

Deretter følger Frogner (16,2), Sagene (16,0) og Ullern (12,2). Igjen er det ungdom fra de østlige bydeler som ruser seg minst med Nordstrand (6,9), Bjerke (6,9) og Østensjø (6,5) som har de laveste prosentandelene.

I undersøkelsen kommer det fram at det er lettest å få tak i hasj eller marihuana i bydelene Frogner og Ullern.

Når det gjelder andre narkotiske stoffer er det bekymringsfullt at 8,6 prosent av elevene på St. Hanshaugen oppgir at de har brukt tyngre narkotiske stoffer, mens bare 5,2 prosent oppga dette i 2006. Bydel Gamle Oslo følger med 6,5 prosent mot 3,4 prosent i 2006. Blant de vestlige bydelene er Frogner verst med 5,3 prosent.

Statistikken viser at ungdom i sentrum tenderer til å bruke disse narkotiske stoffene mest. Det er mindre av dette de østlige bydeler. Blant Nordstrand-elevene er det 3,2 prosent som oppgir at de har brukt «andre narkotiske stoffer».

Sniffing og røyk

Sniffing er også et problem i Bydel St. Hanshaugen. Der oppgir 12,4 prosent av ungdommene at de har sniffet siste år mot 6,3 prosent i 2006. Mens Søndre Nordstrand lå langt nede på listen i 2006 med 4 prosent, inntar de nå andre plassen med 7,9 prosent. Begge bydelene har en prosentvis dobling av antallet som sniffer.

Blant de vestlige bydeler er det elever fra Bydel Ullern som sniffer mest med 7,6 prosent. Ellers er det et tydelig mønster at det sniffes minst på vestkanten. Bydel Nordre Aker minst med 3,6 prosent.

Bydel Frogner og Bydel Ullern topper listen over ungdom som røyker regelmessig med henholdsvis 24,4 prosent og 20,4 prosent. Deretter følger de vestlige bydeler på rekke og rad. I bydel Grorud er det færrest som røyker regelmessig med 9,2 prosent.

Se NOVAS nøkkeltall for Ung i Oslo 2012 her

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse