ANNONSE
Annonse

– Husene blir stående

I disse fem husene i Kapellveien 118 skal fem beboere få en ny sjanse – og innflytting er planlagt til før sommeren en gang.

– Publisitet og protester mot Flexbo-prosjektet endrer ikke fremdriften av bosettingen i Kapellveien 118, sier prosjektleder Svein Bue Berger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.04.2008 kl 09:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Grefsen: Før påske ble det kjent at Oslo kommune planlegger en bosetting (Flexbo-prosjektet) på fem småhus i Kapellveien 118 på Grefsen. Beboere blir blant annet tidligere rusmisbrukere, som ønsker en ny start i livet.

Satt opp på midlertidig tiltak

Prosjektet har ført til protester fra nærmiljøet. Men husene er allerede satt opp på midlertidig tiltak inntil to år – det betyr at prosjektet ikke trengs å nabovarsles på ordinær måte.

I utgangspunktet skal prosjektet skjermes så godt som mulig for offentligheten, men husene er likevel ikke veldig vanskelig å få øye på der de ligger inne blant trærne, ved siden av kompostplassen i Kapellveien 118. Prosjektet har heller ikke blitt behandlet i noe åpent bydelsutvalgsmøte i Nordre Aker.

Fremdrift

– Vi vil fortsette arbeidet med å få beboerne på plass en gang før sommeren, til tross for publisitet og protester. Men hovedmålet er etter hvert å finne en tomt som kan bli et permanent tilholdssted for både hus og beboere, og flytte de midlertidige småhusene i Kapellveien dit, forteller prosjektleder for kommunen, Svein Bue Berger.

Det midlertidige bosettingstiltaket ligger fortsatt til behandling i plan- og bygningsetaten.

– Men reglene er slik at hvis man ikke har hørt noe fra etaten innen en viss frist, så er tiltaket å regne som godkjent. Derfor er husene allerede satt opp, forteller Bue Berger.

– Og skulle etaten i ettertid ha noen innvendinger, så får vi eventuelt ta de der og da.

Fem beboere

– Men det er en del tekniske installasjoner som skal på plass før husene er beboelige, og derfor tror jeg ikke noen rekker å flytte inn før nærmere sommeren, forteller Bue Berger og avkrefter ryktene om at rundt tjue personer skal flytte inn i småhusene.

– Nei – det er kun snakk om fem personer – både menn og kvinner. De "utvalgte" beboerne er nøye satt sammen av en gruppe som består av representanter fra både Frelsesarmeen og andre omsorgsinstitusjoner.

Forstår reaksjonene

– Og alle beboerne vil selvsagt få profesjonell og hyppig oppfølging fra kommunen under botiden, sier Bue Berger, som har forståelse for at folk reagerer på den noe uvanlige bosettingen.

– Det er helt naturlig at folk protesterer. Typisk for et slikt prosjekt er at de fleste synes tiltaket er bra – det handler jo om å gi de svakeste i samfunnet en sjanse til å ordne opp i livet sitt. Men få ønsker slike sosiale tiltak i sitt eget nærmiljø. Likevel, det som kanskje er spesielt underlig i denne saken, er at vi har fått kritikk for at husene befinner seg i et "yndet" friluftsområde for store og små, samtidig som vi blir kritisert for at beliggenheten har en kompostplass som nærmeste nabo, sier Bue Berger.

Gode resultater

Flexbo-prosjektet er etter dansk modell, som ifølge prosjektlederen har gitt gode resultater.

– I dag finnes en tilsvarende bosetting til i Oslo-området, og resultatene derfra viser seg også å være meget positive, forteller Bue Berger.

Mer om Flexbo-prosjektet finnes på kommunens egne hjemmesider.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse