Hva er en baseskole?

På Tåsen skole har de åpnet for å gå vekk fra løsningen med åpne baser. Her en av de midliertidige paviljongene.

Spørsmålene rundt baseskoler har surret siden nyttår. Onsdag er det tid for noen svar.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.02.2008 kl 12:11

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Onsdag 13. januar arrangerer Kultur- og utdanningskomiteen åpen høring om baseskolene. Høringen skal belyse sammenhenger mellom læringsvilkår og organisasjonsformer. Her vil de blant annet gå nærmere inn på hva en baseskole er, og hva som skal til for at den skal fungere etter forutsetningene. Høringen vil også ta for seg fordeler og ulemper ved baseorganiseringen.

På onsdagens program står blant annet et innlegg fra Tåsen skole. Her har Utdanningsetaten snudd og åpnet for å gå vekk fra å bygge ut baseløsning etter kraftige protester fra lærerne ved skolen. Fire av ti lærere på Tåsen skole vurderte å slutte da de hørte at klasserommene skulle erstattes med undervisning fra baser.

90 prosent av lærerne ved Tåsen har ikke tro på at den åpne løsningen med baseskole, i stedet for tradisjonelle klasserom, er bra for elevene.

Onsdag vil det også bli innlegg fra blant annet Elevorganisasjonen, Sintef og Byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard

For fullt program,se Oslo Kommunes hjemmesider.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse