Ullevål skole er stappfull: – Hva med Ullevålsalléen 43?

SV ønsker å bruke tomten i Ullevålalléen 43 til skoleformål. Fra venstre SVs Berit Kaavik, som også sitter i driftsstyret til Ullevål skole med datteren Emma (9) og Maja (1,5). Til høyre SVs gruppeleder for Nordre Aker, Lill Pleym. Foto: Kristin Tufte Haga

Ullevålsalléen 43 ble for en tid tilbake vurdert som mulig tilleggstomt for Ullevål skole. Den debatten vil SV være med å blåse liv i.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.10.2008 kl 09:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

SV ønsker å bruke tomten i Ullevålsalléen 43 til skoleformål. Fra venstre SVs Berit Kaavik, som også sitter i driftsstyret til Ullevål skole, med datteren Emma (9) og Maja (1,5). Til høyre SVs gruppeleder for Nordre Aker, Lill Pleym. Foto: Kristin Tufte Haga

ULLEVÅL: – Kommunen ved Friluftsetaten disponerer tomten i Ullevålsalléen 43 – som "rodetomt" ("lagringstomt", journ. anm.). Situasjonen for Ullevål er prekær – skolen jo er stappfull, sier Liv Pleym (SV).

– Vi mener en bedre løsning enn å bygge ut eksisterende skolebygg på den knappe skoletomten, vil være å bygge på eksempelvis denne kommunale tomten, noen få minutters gange unna. På tomten vil det kunne være plass til et par gymsaler, med spesialrom og kanskje SFO over. Det praktiske rundt det at SFO og skolen eventuelt er splittet opp, må vel kunne gå an å få til, sier hun.

– Krever snarlig løsning!

Å ta i bruk tomten i nærmiljøet, er også "luftet" i Ullevål skoles driftsstyre, hvor SVs Berit Kaavik er medlem.

–- Ja, i tillegg til flere andre forslag for å få plass flere elever ved Ullevål skole – også forslag fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Men å sette opp et bygg på en tomt i umiddelbar nærhet, må vel være en mer skånsom prosess, ikke minst for elevene, enn eksempelvis å starte en lengre byggeprosess på eksisterende skoletomt. Kanskje også mer økonomisk? Ved å flytte gymsal til Ullevålsalléen 43, kan det bli frigjort plass til klasserom på skolen, sier Kaavik, som har en datter i fjerde klasse på Ullevål.

– Uansett, skolesituasjonen krever en løsning farlig fort! Det er ingen prognoser som tyder på at situasjonen vil bedre seg, med andre ord færre elever, i overskuelig framtid, legger Kaavik til.

Inn i BU

Pleym har allerede tatt tomtesaken opp i bydelens kultur- og oppvekstkomité, som enstemmig sender saken videre til bydelsutvalgets behandling.

– Det gjelder å tenke kreativt i en storby med knapphet på alternative skoletomter. Ungene har krav på et godt skoletilbud i nærområdet. Ullevål Hageby er i tillegg et område som er attraktivt for barnefamilier, så ingenting skulle vel tilsi at det blir færre skoleunger her med tiden, sier Pleym, som ikke stopper med Ullevålsalléen 43.

– Nabotomten i nr. 41 er også kommunal, og kanskje med noe plass til overs? Da kunne det jo være interessant å tenke tanken om en helt ny skole fordelt på disse to tomtene, sier Pleym, da avisen er med på befaring med politikerne i Ullevålsalléen.

Foreslått tidligere

Men det er ikke første gangen tanken om bruk av rodetomten i nr. 43, til skoleformål, blir tatt opp. Den alternative løsningen ble nemlig presentert for Utdanningsetaten for et par år siden av Tåsen-beboer Anne Berit Bergo.

Av korrespondansen i saken går det også frem at Undervisningsbygg AS overfor etaten ikke vil anbefale å bruke tomten, blant annet fordi Undervisningsbygg synes tomten var for liten, i tillegg til at den allerede er regulert til friområde.

Bedre alternativ

– Jeg har selv hatt barn på Ullevål skole, og mener at en utnyttelse av rodetomten i Ullevålsalléen 43, er et bedre alternativ enn påbygging av fløyene og gymsal under skolegården, som har vært foreslått, sier Bergo.

– Jeg la også frem forslaget for skolens ledelse for et par år siden, uten at skolen fattet interesse. Forslaget gikk ut på et bygg i delvis skrånende terreng, med gymsal i underetasjen og SFO over. Et eventuelt bygg må ikke være for stort, og må tilpasses terrenget, friområdet og bebyggelsen rundt, mener Bergo.

FRI bruker tomten

Nordre Aker Budstikke kjenner til at Friluftsetaten har sendt brev – av september i år – til UDE, hvor de opplyser om at de fortsatt benytter tomten i Ullevålsalléen 43.

Det har ikke lyktes avisen å få kommentar fra UDE om status i saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse