Hva skjer med Jupiterjordet?

Hva skjer med Jupiterjordet?

Blir det noen endringer for Jupiterjordet?

Til våren skal kraftlinjen over Jupiterjordet være gravd ned. Det kan bety endringer på lekeplassen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.02.2008 kl 14:45

Grefsen: Den nye jordkabel-traséen fra Akebakkeskogen og ned til Sverre Enevolds plass/"Jupiterjordet", går langs nordsiden av jordet og lekeplassen. Bydelen forvalter jordet, mens kommunen er grunneier.

– En avstand på ca 12 meter i rett vinkel fra jordkabel-traséens midtlinje er regnet som utenfor risikoområdet for magnetfelt, sier daglig leder Knut Darre Christiansen i Omega Elkraft AS.

Selskapet har vært ansvarlig for konsesjonssøknaden for nedgraving av kraftlinjen, på oppdrag fra Oslo Vei AS.

Ingen merkingsplikt

– Netteier har ingen plikt til å merke områder der det går jordkabler spesielt. Men av hensyn til magnetfelt vil det uansett være uheldig å ha en lekeplass rett under en kraftlinje – eller rett oppe på en kabeltrasé.

– Før tok man ikke hensyn til magnetfelt, og flere lekeplasser rundt omkring er nok plassert under høyspentlinjer. Men det ville nok ikke skjedd i dag, sier Christiansen.

Endringer?

Spesialkonsulent Knut Hammervold i Nordre Aker forteller at selve lekeplassen/"Jupiterjordet" ikke tidligere har vært oppe til noen "debatt" i bydelen, i forbindelse med beliggenheten under kraftlinjene, men at bydelen nå er oppmerksom på at plassen blir berørt av den nye jordkabel-traséen.

– Bydelen vil finne frem til en løsning for fremtidig bruk av plassen, slik at publikum unngår å bli utsatt for strålerisiko. Dersom det betyr større kostnader for bydelen, vil det blir fremmet egen sak for Miljø- plan og samferdselskomitéen og Bydelsutvalget, sier Hammervold.

Tidligere har Nordre Aker Budstikke skrevet om Grefsen Terrassehus Barnehage. Barnehagen vurderer å utvide uteplassen til området ved de fremtidige jordkablene som erstatter høyspentmasten i Grefsenkollveien 12. Men det fraråder Omega Elkraft AS, og barnehagen vil ta det til etterretning.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!