Hva skjer med Jupiterjordet?

Blir det noen endringer for Jupiterjordet?

Til våren skal kraftlinjen over Jupiterjordet være gravd ned. Det kan bety endringer på lekeplassen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.02.2008 kl 14:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Den nye jordkabel-traséen fra Akebakkeskogen og ned til Sverre Enevolds plass/"Jupiterjordet", går langs nordsiden av jordet og lekeplassen. Bydelen forvalter jordet, mens kommunen er grunneier.

– En avstand på ca 12 meter i rett vinkel fra jordkabel-traséens midtlinje er regnet som utenfor risikoområdet for magnetfelt, sier daglig leder Knut Darre Christiansen i Omega Elkraft AS.

Selskapet har vært ansvarlig for konsesjonssøknaden for nedgraving av kraftlinjen, på oppdrag fra Oslo Vei AS.

Ingen merkingsplikt

– Netteier har ingen plikt til å merke områder der det går jordkabler spesielt. Men av hensyn til magnetfelt vil det uansett være uheldig å ha en lekeplass rett under en kraftlinje – eller rett oppe på en kabeltrasé.

– Før tok man ikke hensyn til magnetfelt, og flere lekeplasser rundt omkring er nok plassert under høyspentlinjer. Men det ville nok ikke skjedd i dag, sier Christiansen.

Endringer?

Spesialkonsulent Knut Hammervold i Nordre Aker forteller at selve lekeplassen/"Jupiterjordet" ikke tidligere har vært oppe til noen "debatt" i bydelen, i forbindelse med beliggenheten under kraftlinjene, men at bydelen nå er oppmerksom på at plassen blir berørt av den nye jordkabel-traséen.

– Bydelen vil finne frem til en løsning for fremtidig bruk av plassen, slik at publikum unngår å bli utsatt for strålerisiko. Dersom det betyr større kostnader for bydelen, vil det blir fremmet egen sak for Miljø- plan og samferdselskomitéen og Bydelsutvalget, sier Hammervold.

Tidligere har Nordre Aker Budstikke skrevet om Grefsen Terrassehus Barnehage. Barnehagen vurderer å utvide uteplassen til området ved de fremtidige jordkablene som erstatter høyspentmasten i Grefsenkollveien 12. Men det fraråder Omega Elkraft AS, og barnehagen vil ta det til etterretning.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse