Hva vil DU ha her?

BU-leder Egil Ihlen vil ha din hjelp til å finne ut hva bydelens nye samlingshus skal hete - og brukes til. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Egil Ihlen vil ha din hjelp til å finne ut hva "bydelshuset" skal hete, og hvordan det kan brukes!

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Disse lokalene i første etasje, vis à vis helsestasjonen, frigjøres til samlingssal for hele bydelen. Illustrasjon : Bydel Nordre Aker

Se bildet større

Hele huset overtas av bydelen i februar neste år.

Se bildet større

BU-leder Egil Ihlen vil ha din hjelp til å finne ut hva bydelens nye samlingshus skal hete - og brukes til. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

NYDALEN/NORDRE AKER: I februar overtar Bydel Nordre Aker hele det store murhuset i Nydalsveien 21, også kjent som "Bakke Mølle".

I dag har administrasjonen kontorer i huset, og helsestasjonen ligger i første etasje. Når de andre leietakerne flytter ut, flytter barnevernet og barnehagekontoret inn, og alle bydelens administrative tjenester samles under samme tak.

Samtidig frigjøres helt nye lokaler i første etasje som bydelens befolkning skal få bruke.

HVA VIL DU HA I "BYDELSHUSET"? KOMMENTER I FELTET UNDER ARTIKKELEN!

Åpner for publikum

— Endelig kan vi møte befolkningen på en helt annen måte. Bydelen blir mer brukervennlig, sier bydelsutvalgsleder Egil Ihlen (H) .

En ny og bemannet resepsjon blir å finne i første etasje. BU-lederen, som har fast kontordag hver mandag, flytter ned fra femte til første etasje. Også bydelsutvalgets møter vil bli avholdt i første etasje, i en ny stor, lys og åpen samlingssal.

— Det blir mulig å invitere til åpne møter i bydelens regi, men også partier, komiteer, lag og foreninger kan "booke" og låne dette lokalet. Vi kan ha møter om utviklingen i Nydalen, byggeprosjekter i bydelen, grønne lunger, skole- og barnehagesituasjonen, samferdsel og kollektivtrafikk, foreslår Ihlen.

Skal et idrettslag holde et møte og trenger større lokaler, kan de låne samlingssalen. Kulturelle arrangementer og konserter kan holdes her, og om et skolekorps trenger et annet øvingslokale en uke, kan de låne det i Nydalen. Kravene til både ventilasjon og akustikk vil være svært høye i lokalet.

— Det er mer fantasien enn det praktiske som setter begrensninger for hva salen kan brukes til, sier Ihlen, som også håper å tilby lokale kunstnere plass til å henge opp kunsten sin her.

Du bestemmer

— Nå er det opp til befolkningen å komme med forslag til hva slags aktiviteter vi kan ha i salen, og til hva huset nå bør hete. "Bydelshuset" er jo et litt kjedelig navn, sier Ihlen.

HVA VIL DU HA I "BYDELSHUSET"? KOMMENTER I FELTET UNDER ARTIKKELEN!

— Bydelsutvalget vil følge med på forslagene som kommer inn på Nordreakerbudstikke.no, og vi skal ikke se bort fra at det kan settes av noen midler på neste års budsjett for å premiere det beste forslaget, sier Ihlen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse